Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri

 

Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Turizm, Seyahat ve Eğlence Hizmetleri Bölümü

Bölüm Başkanı           : Doç. Dr. Ömer Zafer Güven

Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı

Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı Sorumlusu : Öğr.Grv. Gülşen Öz

Programın Amacı

Turizm, Seyahat ve Eğlence Hizmetleri bölümü altında yer alan " Turizm ve Seyahat Hizmetleri " programının temel amacı öncelikle seyahat acentalarında ihtiyaç duyulan nitelikli ara eleman açığı için, mesleki açıdan yetkin ve uygulama becerisi yüksek nitelikli bireyler yetiştirmektir. Bu doğrultuda operasyon, rezervasyon, biletleme, acente operasyon işlemleri, tur planlaması yapabilen ve yönetebilen, alanı ile ilgili bilgi teknolojilerini etkin kullanabilen, temel işletmecilik ve turizm bilgisinin yanı sıra mesleğin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, sorumluluk alan, kendisini sürekli olarak yenileyen ve gerektiğinde kendi adına işyeri açıp çalıştırabilecek nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

Program Dili: Türkçe

-Program Tanımı:

Turizm ve Seyahat Hizmetleri programı; 2010 yılında eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Programın kadrosunda turizm alanında uzman 2 adet Doçent, 1 adet Öğr.Grv.Dr. ve 1 adet Öğretim Görevlisi bulunmaktadır.

Öğrenci Kabul Koşulları

ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı, TYT puan türü ile programa öğrencilerin yerleştirilme işlemi yapılmaktadır.  Programa kabulde başka bir ön şart bulunmamaktadır.

Eğitim-Öğrenim Şekli ve Genel İçeriği

Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı müfredatında yer alan dersler hafta içi saat 08.00–17.00 arasında gerçekleştirilmektedir.  Derslere Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği gereği devam zorunluluğu bulunmaktadır. Programa kayıtlı öğrenciler 2 yıllık eğitim öğretim süreçleri boyunca toplamda 120 AKTS ders alarak ve 20 iş günü olan zorunlu stajlarını tamamlayarak mezun olabilirler.  Ayrıca öğrencilerin, mezun olabilmeleri için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi Dumlupınar Üniversitesi ilgili yönetmelik ve esaslarına göre belirlenir. Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC, DC ve DD harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

İstihdam Olanakları

Turizm ve Seyahat Hizmetleri Önlisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, seyahat acentaları ve tur operatörlerinin tur tasarım ve operasyon, tur satış ve gereken belgeyi almak koşulu ile biletleme bölümlerinde çalışabileceklerdir. Ayrıca konaklama işletmelerinin seyahat endüstrisi işletmeleri ile ilişkileri düzenleyen ilgili bölümlerinde satış-pazarlama elemanı olarak çalışabilecek bilgi ve donanıma sahip olabileceklerdir. Bu meslek elemanları; kamu ve özel sektörde, seyahat ve otelcilik hizmetleri, acentecilik, reklâmcılık-tanıtım, fuarcılık vb. gibi alanlarda organizasyon, ön büro, satış ve pazarlama hizmetleri gibi değişik görevlerde çalışabilmektedirler. Özellikle tanıtımla ilgili işlerde yarı zamanlı çalışabilme de söz konusudur.

İleri Düzey Öğrenim İmkânları

Turizm ve Seyahat Hizmetleri Önlisans Programından mezun olan öğrencilerin, örgün öğretim ya da açık öğretim lisans programlarının 5. yarıyılından lisans öğrenimine devam edebilmeleri için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmeleri gerekmektedir.

Bu programdan mezun olan öğrenciler, dikey geçiş kapsamında başvurabilecekleri lisans programlarını, bu programların koşullarını ve bu programlara alınacak öğrenci sayılarını gösteren 2023 Meslek Yüksekokulları İle Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzu’ndan detaylı bilgiye ulaşabilirler. Bu kılavuzda, adayların nasıl başvurabilecekleri, lisans programı tercihlerini nasıl yapacakları, sınav, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri, meslek yüksekokulu müdürlükleri ve açıköğretim önlisans programlarının bağlı olduğu birimlerce yürütülecek işlemlerle ilgili ilke ve kurallar yer almaktadır.

Mezuniyet Koşulları:

Turizm ve Seyahat Hizmetleri programı öğrencilerinin mezun olabilmeleri için, öncelikle ilgili müfredatta yer alan 120 AKTS karşılığı ders alıp, tüm dersleri FF, FD, YZ, DZ notları dışında başarı ile tamamlamaları ve en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca turizm sektöründe faaliyet gösteren Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belgelendirilmiş konaklama işletmelerinde veya TÜRSAB’a üye seyahat acentalarında 20 iş günü süren mesleki eğitim stajını tamamlamaları zorunludur.

Turizm ve Seyahat Hizmetleri ön lisans programından ders ve staj zorunluluklarını yerine getiren öğrenciler mezun olup, diploma almaya hak kazanırlar.

 

 

 

Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Turizm, Seyahat ve Eğlence Hizmetleri Bölümü

Bölüm Başkanı           : Doç. Dr. Ömer Zafer Güven

Turist Rehberliği Programı

Turist Rehberliği Programı Sorumlusu          : Öğr.Grv.Dr. Sedat Bütün

Programın Amacı

Turizm, Seyahat ve Eğlence Hizmetleri bölümü altında yer alan "Turist Rehberliği" programının temel amacı turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu eğitimli rehber ihtiyacını karşılayacak ara insan gücünü yetiştirmektir. Bu amaca yönelik olarak, ülkemizin doğal, tarihi ve kültürel varlıkları hakkında gerekli teorik bilginin yanı sıra, mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, iyi düzeyde yabancı dil konuşabilen, iletişim yeteneği yüksek,  turizm sektöründeki gelişmeleri takip edebilen, analitik düşünme becerisi olan ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile tanımlanmış meslek standartlarına uygun nitelikte kaliteli insan gücünün yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

-Program Dili: Türkçe

-Program Tanımı:

Turist Rehberliği programı; 2017 yılında eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Programın kadrosunda turizm alanında uzman 2 adet Doçent, 1 adet Öğr.Grv.Dr. ve 1 adet Öğretim Görevlisi bulunmaktadır.

Öğrenci Kabul Koşulları

ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı, TYT puan türü ile programa öğrencilerin yerleştirilme işlemi yapılmaktadır.  Programa kabulde başka bir ön şart bulunmamaktadır.

Eğitim-Öğrenim Şekli ve Genel İçeriği

Turist Rehberliği Programı müfredatında yer alan dersler hafta içi saat 08.00–17.00 arasında gerçekleştirilmektedir.  Derslere Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği gereği devam zorunluluğu bulunmaktadır. Programa kayıtlı öğrenciler 2 yıllık eğitim öğretim süreçleri boyunca toplamda 120 AKTS ders alarak ve 20 iş günü olan zorunlu stajlarını tamamlayarak mezun olabilirler.  Ayrıca öğrencilerin, mezun olabilmeleri için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

Programın müfredatı 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’na bağlı olarak çıkarılan Turist Rehberliği Yönetmeliği’nde belirlenen derslere uygun olarak hazırlanmıştır. Belirtilen şartları sağlayıp programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler Turizm Rehberliği Ön Lisans derecesine sahip olur. Ancak turist rehberi olabilmeleri için Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliğinde belirtilen TUREB bölge gezilerini ve dil şartlarını tamamlamaları ve ruhsat almaları zorunluluğu bulunmaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi Dumlupınar Üniversitesi ilgili yönetmelik ve esaslarına göre belirlenir. Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC, DC ve DD harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

İstihdam Olanakları

Turist Rehberliği Bölümü mezunlarının, Türkiye’de rehberlik yapabilmek için, mevzuatta belirtilen TUREB bölge gezilerini ve dil şartlarını tamamlayarak, ruhsatlı turist rehberi olmak üzere başvurmaları gerekmektedir. Mezunlar, ruhsat almasalar da turizm sektöründe; müzelerde, turizm bürolarında, seyahat acentelerinde veya otellerde çeşitli pozisyonlarda çalışabilecek altyapıya sahip olurlar.

İleri Düzey Öğrenim İmkânları

2 yıllık ön lisans programından mezun olanlar 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapmak için ÖSYM tarafından yapılan DGS’ye (dikey geçiş sınavı) girerek almış oldukları puana göre mezun oldukları bölümün izin verdiği bölümleri tercih edebilirler. Turist rehberliği ön lisans programı mezunları 4 yıllık Seyahat İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği, Turizm Rehberliği ve Turizm İşletmeciliği programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Bu örgün eğitim programları dışında turist rehberliği bölümü mezunları Atatürk, Anadolu ve İstanbul üniversitelerinin açık öğretim programlarına geçiş de yapabilme hakkına sahiptirler. 

Mezuniyet Koşulları:

Turist Rehberliği programı öğrencilerinin mezun olabilmeleri için, öncelikle ilgili müfredatta yer alan 120 AKTS karşılığı ders alıp, tüm dersleri FF, FD, YZ, DZ notları dışında başarı ile tamamlamaları ve en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca turizm sektöründe faaliyet gösteren Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belgelendirilmiş konaklama  işletmelerinde veya TÜRSAB’a üye seyahat acentalarında 20 iş günü süren mesleki eğitim stajını tamamlamaları zorunludur.

Turist Rehberliği ön lisans programından ders ve staj zorunluluklarını yerine getiren öğrenciler mezun olup, diploma almaya hak kazanırlar.

Son Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024, Cuma