Aday Öğrenci

a- İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin koşullar,

Programda isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması bulunmamaktadır.

b- Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi vb), endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve stajların ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığına ilişkin koşullar,

Bölümümüzde, mesleki yeterlilik kriterlerini yerine getirebilecek niteliklere sahip dersler 4 yarıyıl halinde belirlenmiş ve konulmuştur. Programda mevcut olan (toplam 122 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere PAZARLAMA MESLEK ELEMANI alanında Ön lisans diploması verilir. Staj süresi 20 iş günüdür. Öğrenciler stajlarını ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilde ya da ilin dışında yapabilirler.

c- Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar,

Meslek için ayrıca özel bir kıyafet ve donanım malzemesi gerekmemektedir.

d- Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşullar,

Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri bulunmamaktadır.

e- Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüse ilişkin koşullar,

İş hayatında işletmelerde pazarlama biriminin sevk ve idaresinde,  yöneticilere yardımcı olacak veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek, ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan iki yıllık bir yükseköğretim programıdır. İş dünyasında önemli bir noktada olan pazarlama alanında, teorik ve pratik bilgilerle donanmış, temel mesleki bilgi ve alt yapıya sahip, teknolojiyi kullanabilen, yenilikçi, sosyal ve iletişime açık elemanlar yetiştirmek.

Kendi adına veya bir işyerine bağlı olarak işletmenin satış faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla müşterilerle yüz yüze görüşerek müşterilerin ihtiyaçlarını belirleyip bu ihtiyaçlarını karşılamak için istediği tatmin vasıtasını sunan, onların sorunlarına yardımcı olmak amacıyla satış yönetiminde çalışacak nitelikli elaman yetiştirmeyi amaçlayan daldır.

Meslek Yüksekokulu Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesindedir. Şehir merkezine 10 km olan okulda; yemekhane, kantin, spor alanları bulunmaktadır.  Ayrıca okul Kredi Yurtlar Kurumu yerleşkesine de yürüme mesafesindedir.

f- Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânlarına ilişkin koşullar

Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânı KDPÜ Sağlık Kültür Dairesi tarafından belirli sayıdaki öğrenciye verilmektedir. Ayrıca şehir merkezinde öğrencilerin kısmi zamanlı çalışmalarına olanak sağlayan özel işyerleri bulunmaktadır.

 

Son Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2023, Salı