Danışman ve Onay İşlemleri

          Dikkat : Buradaki bilgiler 25.04.2017 tarihi itibariyle, geçerli olan mevzuat ve yönetmeliklere göre hazırlanmıştır. Bu tarihten sonra meydana gelen değişikleri takip etmek ve yönetmeliklere uymak öğrencilerin sorumluluğundadır. Ek sorun ve sorularınızda Bölüm başkanlarınız ve danışmanlarınızla irtibata geçiniz. 

 

Öğrenci daha önce aldığı ve başarısız olduğu seçmeli dersi değiştirebilir mi?

Evet, değiştirebilir. Fakat ders seçimi aşamasında, başarısız olduğu dersin yerine almak istediği dersi belirtmezse, sonraki dönemlerde sorun yaşanabilir.

Danışman onayını vermek için, öğrencinin şahsen gelmesini zorunlu tutabilir miyim?

Öğrenci bilgi Sistemi www.obs.dpu.edu.tr üzerinden internet ortamında ders kaydını yapan öğrenci, danışman onayına sistem üzerinden gönderebilmektedir. Danışman onayı için öğrencinin şahsen gelmesi veya vekalet vermesi gerekmekte ders kesinleştirme işlemi yapıp imzasını atmak zorundadır. Danışman, onaya gönderilen ders kaydını onaylama veya yine sistem üzerinden iade etme hakkını kullanabilir.

Danışmanın Onaylamadığı ve sistem üzerinden iade ettiğim ders kaydını öğrenci takip ederek tamamlamadığı takdirde sorumluluk kime aittir?

Her öğrenci ders kaydını yapmak, yaptığı kaydı danışman onayına göndermek ve onaya gönderdiği kaydın danışman tarafından kesin kayda dönüşmesini takip etmekle yükümlüdür. Ekle/Sil tarihleri arasında Danışman tarafından belirlenen dersleri, yeniden düzenleyerek danışmanına onaylatmakla yükümlüdür.

Danışmanın Ders kayıt onayı aşamasında nelere dikkat etmesi gerekir.

Öğrenci mezuniyet hakkı elde edebilmesi için, tabi olduğu müfredattaki tüm dersleri almak ve başarmak zorundadır. O nedenle her kayıt döneminde müfredat transkript kontrolünün yapılması önemlidir. Ayrıca öncelikle başarısız olduğu ve ya hiç almadığı alt dönem derslerini almak zorundadır.

Danışman Öğrencinin kayıt olmak istediği derste değişiklik yaptığında öğrenciye bilgi vermek zorunda mıdır?

Evet. Öğrenci ders kaydının kesin kayda dönüştüğünü görüp, dersleri tek tek kontrol etmeyebilir. Bu durumda ise sizin tarafınızdan değiştirilmiş dersi fark etmeme sonucunda, seçmemiş olduğu derse devam etme gibi olumsuz durumlar meydana gelmektedir. O nedenle ders değişikliği ile ilgili olarak öğrenci ile bilgi paylaşılması önemlidir.

Öğrenci tarafından onaya gönderilen ve Danışman onayı gerçekleştirilen ders kaydının, doğru olup olmadığını, Danışmanı öğrenci ile birlikte ne zaman kontrol etmelidir?

Akademik takvimde tanımlanan ekle-sil haftasında kontrol edebilir, hata varsa düzeltme yoluna gidebilirsiniz.

Son Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2019, Pazartesi