Birim Kalite Komisyonu

BİRİM KALİTE KOMİSYONU

S.N.

UNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

1

Doç. Dr.

Hakan KARA

Başkan

2

Dr. Öğr. Üyesi

A. Çağrı BURAN

Üye

3

Öğr. Gör.

Murat SARIKAYA

Üye

4

Doç. Dr.

Emre SEZİCİ

Üye

5

Doç. Dr.

Şerife ÖNDER

Üye

6

Dr. Öğr. Üyesi

M. Mine ÇELİKKOL

Üye

7

Yüksekokul Sekreteri

Hüseyin ÇAYIR

Kalite Veri Giriş Sorumlusu

8

Bilg. İşlt.

Hakan DEMİRHAN

Üye

 

Son Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2019, Pazartesi