Diploma İşlemleri

.......... Diploma Almaya Hak Kazandım Neler Yapmalıyım ?

.......... Mezuniuyet tarihinizden itibaren diploma işlemleri sırası ile öncelikle mezun öğrenciler için yapılan kurulda görüşülür öğrencinin durum değerlendirilmesi sonucu karara bağlanırsa merkez öğrenci işlerine diploma basımı için mezun olan öğrencilerimizin listesi bildirilerek diplomalarının basımı sağlanır. Bu İşlemler tahmini sizin mezuniyet tarihinizdeki dönem sonu tarihinden itibaren 15 gün ile 25 gün arası sürmektedir.

........ Yukarıda belirtilen süreçler sonunda tarafımıza ulaşan diploması hazır öğrencilerin listesi okulumuz Web Sayfası adresindeki öğrenci sekmesi alt sekmesinde bulunan mezun işlemleri sekmesinde günlük güncelenerek yayınlanır.

.......... Sizin yapmanız gereken bu adresteki excell sayfasını günlük takip ederek istede isminiz bulunması durumunda yine aynı listedeki ilişik kesme belgesini indirerek eksiksiz olarak doldurarak imzalamak, ve de merkez kampüste bulunan SKS daire başkanlığı, Sürekli Eğitim Merkez Müdürlüğü ve Kütüpane Dökümantasyon Daire Başkanlığındaki ilgili Birimlere elden ve de şahsen imzalatarak okulumuz diploma servisine baş vurmanız gerekmektedir.

 

.......... Diplomamı Benim Yerime Başka Biri Alabilir mi ?

.......... Diplomalar Kişiye Özel kimliklerdir dolayısıyla birinci derceden akrabanız dahi olsa (anne, baba, kardeş) sizin yerinize bir başkası diplomanızı alamaz. Ancak Noterden vereceğiniz bir vekaletle, vekaleti verdiğiniz sahşa diplomanız teslim edilebilir.

Son Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2019, Pazartesi