İşletmede Mesleki Eğitim (İME)

İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM BİLGİLENDİRME VE DUYURULAR
*** İME Bilgilendirme Sunumu Güncellendi
*** İME Başvuru Süreci İş Akış Şeması 
*** İME Uygulama Takvimi 
MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNÜ VE İŞLETME YÖNETİMİNİ İLGİLENDİREN DOKÜMANLAR
FORM-1 İME Protokolü
ÖĞRENCİLERİ İLGİLENDİREN DOKÜMANLAR
FORM-2 İME Tercih Formu
FORM-3 İME Sözleşmesi
FORM-4 İME Öğrenci Kabul Formu
FORM-5 İME Haftalık Çalışma Raporu Formatı
FORM-6 İME Dönem Sonu Raporu Formatı
BELGE-1 Müstehaklık Belgesi 
BELGE-2 İş Güvenliği Eğitim Sertifikası
DOSYA İME Öğrenci Dosyası
İŞLETMEYİ VE EĞİTİCİ PERSONELİ İLGİLENDİREN DOKÜMANLAR
FORM-7 İME Devam Belgesi
FORM-8 İME İşletme Değerlendirme Formu
SORUMLU ÖĞRETİM ELEMANI İLE İLGİLİ DOKÜMANLAR
FORM-9 İME Denetim Formu
PROGRAMLARIMIZIN İME KOMİSYONU ÜYELERİ VE KOMİSYON İLE İLGİLİ DOKÜMANLAR
  İME Koordinatörlüğü
  İME Komisyon Üyeleri
FORM-10 İME BölümProgram Komisyonu Değerlendirme Formu
  SBST Programı İME DERSİ MUAFİYETİ İçin SGK Meslek KodlarıGüncellendi
  MRK Programı İME DERSİ MUAFİYETİ İçin SGK Meslek Kodları
İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM İLE İLGİLİ MEVZUAT
1 Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği
2 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi

İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM (İME) İÇİN TIKLAYINIZ

İşletmede Mesleki Eğitim dersi alan öğrenciler Meslek Yüksekokulumuz web sitesinde bulunan "İME+Staj" menüsündeki "İşletmede Mesleki Eğitim (İME)" sayfasındaki evrakları kullanarak İşletmede Mesleki Eğitime yönelik işlemlerini tamamlayacaklardır. Web sayfasında bulunan Formlar kısaca tanımlanacak olursa;

FORMLAR:

1- İME Protokolü

İME uygulamasıyla ilgili kontenjanları ve kuralları açıklayan, İşletme Yöneticisi ile MYO Müdürü tarafından imzalanan belge

2- İME Tercih Formu

Öğrencinin İME yapacağı işletmelerin listesinden tercihlerini doldurup ilgili İME bölüm/program komisyonuna teslim edilen belge

3- İME Sözleşmesi

İME uygulamasında, öğrenci ve İşletme arasındaki ilişkileri düzenleyen ve Öğrenci, İME Bölüm/Program Komisyon Başkanı ile İşletme Yetkilisi tarafından imzalanan belge

4- İME Öğrenci Kabul Formu

Öğrencinin kişisel bilgileri ile taahhütünü ve uygulamanın yapılacağı işletmenin bilgilerini içeren, Sorumlu Öğretim Elemanı, İşletme Yöneticisi ve İME Bölüm/Program Komisyonu tarafından onaylanan, işletme tarafından kabul tarihini gösterir belge

5- İME Devam Çizelgesi

İşletmede mesleki eğitim süresince her ayın sonunda İşletmenin Eğitici Personeli tarafından onaylanıp Sorumlu Öğretim Elemanına teslim edilen, öğrencinin devam durumunu gösteren belge

6- İME Haftalık Çalışma Raporu Formatı

Öğrencinin işletmede bulunduğu sürelerde her gün yaptıkları çalışma ve etkinlikleri içeren, Eğitici Personele onaylatılıp Sorumlu Öğretim Elemanına teslim edilen belge

7- İME İşletme Değerlendirme Formu

İşletmede Mesleki Eğitim sonunda  İşletme Eğitim Yetkilisi tarafından her bir öğrenci için doldurulan, İME süreçleri ile ilgili bilgileri, gözlemleri ve işletmenin öğrencilerin İME faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerini içeren, İşletme tarafından kapalı zarf içinde Bölüm Başkanlığına iletilecek belge

8- İME Denetim Formu

İME süresince Sorumlu Öğretim Elemanı tarafından işletmede yapılan her denetim sonucunda düzenlenen ve  İME Bölüm/Program Komisyonuna teslim edilen belge.

9- İME Dönem Sonu Raporu Formatı

Öğrencinin uygulamalı eğitimler kapsamında hazırlaması ve Sorumlu Öğretim Elemanına teslim etmesi gereken rapor ile ilgili olarak kullanılacak hazır rapor formatında belge (İME Bölüm/Program Komisyonu tarafından belirlenen kriterlere uygun olarak öğrenci tarafından tutulan, İME süreci boyunca yapılan çalışmalarla ilgili ve düzenlenen tüm belgeleri (Protokol, sözleşme, formlar, raporlar, tutanaklar, sertifikalar, izinler vb.) içeren, dönem sonunda Bölüm Başkanlığına teslim edilen dosya.)

10-İME Bölüm/Program Komisyonu Değerlendirme Formu

İME sonunda elde edilen kazanımların (Yarıyıl İçi, Öğrenci Sunumu, Yarıyıl Sonu) ölçme ve değerlendirmesini içeren, İME Bölüm/Program Komisyonunca onaylanan belge.

 

İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi

 

 

 

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2024, Perşembe