Toptan ve Perakende Satış

Toptan ve Perakende Satış Programı

Emlak ve Emlak Yönetimi Bölümü

 

----------Bölüm Başkanı           : Dr. Öğrt. Üyesi A. Naci DOĞRUL

----------Program Sorumlusu  : Dr. Öğrt. Görevlisi Devrim Barış SUBAŞI

     ----------                                  : Öğrt. Görevlisi Serdar AYDINYURT

----------Kuruluş

----------Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 1994-95 eğitim yılında Kütahya Meslek Yüksek Okulu ismi altında açılmıştır. Okulumuz 2011 yılında Kütahya Sosyal Bilimler ve Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ismi ile ikiye bölünmüştür. Emlak ve Emlak Yönetimi Programı, 2008-2009 Eğitim-Öğretim döneminde Toptan ve Perakende Satış Bölümüne bağlı olarak, hizmet vermeye başlamıştır.

----------Kazanılan Derece

----------120 AKTS kredilik program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Emlak ve Emlak Yönetimi Ön Lisans derecesine sahip olunur. Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler “emlak danışmanı”  ünvanı ile mezun olmaya hak kazanır.

----------Kabul ve Kayıt Koşulları

----------Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması ve/veya ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamış olması gerekmektedir.

----------Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

----------Emlak ve Emlak Yönetimi alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak, 20 günlük zorunlu staj çalışmasını başarılı olarak tamamlamış ve dört dönemin sonunda genel ağırlıklı not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 olması gerekir.

----------Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

----------Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az 50 olması gereklidir. Öğrencinin mezun olabilmesi için de genel ağırlıklı not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 olması gerekir.

----------Program Profili

----------Emlak ve Emlak Yönetimi Ön lisans Programının amacı; Emlak Müşavirleri Yasası'nın çıkmasıyla ihtiyacı hissedilecek, uluslararası meslek standartlarına sahip, emlak sektörü ile ilişkili temel işletmecilik bilgi ve becerilerine sahip, emlak işletmelerinde ara eleman, yönetici yardımcısı veya orta kademe yönetici olarak çalışabilecek, teknolojik ve bilimsel değişimi takip edebilen ve uygulayabilen, piyasaların ihtiyaç duyduğu donanımlara sahip ve sosyal ilişkilerde başarılı mezunlar yetiştirmektir. 

----------Emlak ve Emlak Yönetimi Programında okuyan öğrenciler; gayrimenkul mevzuatı, gayrimenkul muhasebesi, gayrimenkul finansmanı ve değerlemesi konularının da içinde bulunduğu ders müfredatından edindikleri mesleki donanımlarını teorik ve uygulamalı eğitimlerle pekiştirerek emlak sektöründe faaliyet gösteren ilgili kurumlarda mesleki eleman olarak istihdam edilmektedirler.

----------Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

----------Emlak ve Emlak Yönetimi Programı’ndan mezun olanlar öğrenciler “emlak danışmanı” unvanına sahip olurlar. Bu unvan ile mezun olan kişilerin çalışma alanları şunlardır;
----------- Emlak Danışmanlığı,
----------- Emlak Geliştirme Uzmanlığı,
----------- Bankalar,
----------- Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Şirketleri
----------- Bina-Site-Alışveriş Merkezi Yönetimleri
----------- Sigorta Şirketleri
----------- Konut Geliştirme ve Finansmanı Şirketleri
----------- Toplu Konut İdaresi
----------- Yerel Yönetimler
----------- Yapı Denetim Firmaları.
----------- Kentsel Dönüşüm Firmaları
----------- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu.
----------- Sermaye Piyasası Kurulu.
----------- Kendi işini kurma.

----------Üst Derece Programlarına Geçiş

----------Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş sınavından geçerli not almaları koşuluyla lisans programlarında ya da Açık öğretim programlarına öğrenim görebilirler. Dikey Geçiş Sınavı ile kayıt yaptırılabilen lisans programları şunlardır; - Gayrimenkul ve Varlık Değerleme - İşletme - İşletme Enformatiği - İşletme-Ekonomi - İşletme Bilgi Yönetimi

Son Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2023, Cuma