Aday Öğrenci

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

a- İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin koşullar,

İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi olan 2 yıla dâhil değildir.

 

b- Staj, eğitim modeli, endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve stajların ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığına ilişkin koşullar,

Öğrenciler programa "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)" tarafından gerçekleştirilen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türü sonucuna göre kabul edilirler. Diğer şartlar YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenmektedir. Öğrencilerin programa kabul edilmeleri için lise ve dengi okul diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM'nin uyguladığı sınavın ilgili alanından yeterli puanı almış olmaları gerekmektedir.

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (122 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu öğrenci stajını bankacılık ve/veya sigortacılık faaliyeti yürüten bir işletmede 20 iş günü süresince başarıyla tamamlamak gerekmektedir. Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi Dumlupınar Üniversitesi ilgili yönetmelik ve esaslarına göre belirlenir. Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Finans-Bankacılık ve Sigortacılık ön lisans programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Ön lisans Programı Diploması” alırlar.

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık programında öğrenim gören öğrenciler, başka bir programdan daha önce eğitim gördükleri ve geçer not aldıkları bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde bütün öğrenimlerini kapsayacak şekilde bir defaya mahsus olmak üzere muaf olabilirler. Önceki öğrenmenin tanınmasında “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri geçerlidir. Muafiyet için başka bir kurumdan alınan dersin içeriğinin, programda verilen dersin içeriğine uygun olması gerekmektedir. Bu derslerin kredileri mezuniyet kredisine katılır.

Programdan mezun olan öğrenciler; banka ve özel finans kuruluşları, sigorta işletmeleri, menkul kıymet aracı kurumları, para ve sermaye piyasalarında faaliyette bulunan kuruluşlar, denetim firmaları, danışmanlık şirketleri, leasing ve factoring kuruluşlarında istihdam edilmektedirler.

c- Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar,

Meslek için ayrıca özel bir kıyafet ve donanım malzemesi gerekmemektedir.

d- Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşullar,

Bulunmamaktadır.

e- Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüse ilişkin koşullar,

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık programı 2010 yılında Germiyan yerleşkesinde eğitim ve öğretime başlamıştır. Okulumuz şu an Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesinde faaliyetine devam etmektedir. Eğitim türü örgün eğitimdir ve eğitim süresi 2 yıldır. Bölümün ikinci öğretimi de bulunmaktadır.

Program, finans sektörünün ihtiyacı olan, banka ve sigorta alt sektörlerinde çalışabilecek bireyler yetiştirmekte; bu sektörlerde çalışmayı düşünenleri mesleğe hazırlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, mezunlarına özellikle sigorta sektöründe kendi işini kurabilecek bilgi ve beceriyi kazandırmayı da hedeflemektedir.

Programda, temel işletme derslerinin yanında ilgili alt sektörlere yönelik temel sigortacılık hizmetleri, temel bankacılık hizmet ve ürünleri, banka ve sigorta ürünleri pazarlaması, branş sigortaları, bankacılıkta aktif ve pasif yönetimi, dış ticaret işlemleri ve finansmanı, bireysel emeklilik ve sosyal güvenlik sistemleri, banka ve sigorta uygulamaları, müşteri ilişkileri yönetimi, banka ve sigorta hukuku gibi sektöre yönelik dersler yer almaktadır. Bu müfredat içeriği ile, sektör için ihtiyaç duyulan nitelikli eleman yetiştirilmesine yardımcı olunacağı düşünülmektedir. Dersler, deneyimli akademisyenlerin yanında sektörden yetişmiş uzmanlar tarafından yürütülmektedir.

Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda internet bağlantılı ve teknolojik donanıma sahip (projeksiyon vb.) sınıflarda eğitim verilmektedir. Sosyal tesisler spor alanları kantin ve yemekhaneler mevcuttur. Meslek yüksekokulumuz, öğrencilerin kalabileceği kredi ve yurtlar kurumuna yakın mesafededir.

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık programı mezunları geçiş hakları olan bölümleri nasıl tercih edebilir?

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek, ÖSYM tarafından uygun görülen lisans programına yerleştirilmeleri halinde eğitimlerime lisans düzeyinde devam etme hakkı kazanmaktadırlar.

Bu programdan mezun olan öğrenciler, dikey geçiş kapsamında başvurabilecekleri lisans programlarını, bu programların koşullarını ve bu programlara alınacak öğrenci sayılarını içeren detaylı bilgiye ÖSYM’nin resmi internet sayfasında yayınlanmış olan Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzu’ndan ulaşabilirler.

f- Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânlarına ilişkin koşullar

Öğrenciler kısmi zamanlı olarak, meslek yüksekokulunda ise belirlenmiş kontenjana uygun olarak çalışabilmektedirler.

Son Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2023, Cuma