Aday Öğrenci

İşletme Yönetimi Programı

a. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin koşullar,

İşletme Yönetimi Programında isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması yer almamaktadır.

b. Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi vb), endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve stajların ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığına ilişkin koşullar,

İşletme Yönetimi Programı öğrencileri, programın zorunlu bir parçası olarak işletmelerin ilgili departmanlarında güz ve bahar dönemlerinin bitiminde eğitim süreleri tamamlanana kadar toplamda 20 işgünü staj yapmak zorundadırlar. Staj için gidilecek işletmenin seçimi öğrenciye bırakılmakla birlikte, üniversite-sanayi işbirliği doğrultusunda gerekli yazışmalar yapılarak öğrenci istihdam edecek işletmeler bulunarak da yapılmaktadır. Program bünyesinde yapılan bu uygulama ile öğrencilerin kendi alanlarında deneyim kazanması, değişik sektörleri tanıması ve istihdamın sağlanması hedeflenmektedir. Öğrencilerin stajlarını yapmaları için her hangi bir il kısıtlaması bulunmamaktadır.

Programa kayıt olan her öğrenci, toplamda iki yılı kapsayan dört dönem boyunca ilgili müfredattaki ders havuzundan (toplam 122 AKTS karşılığı) ders almak zorundadır. Öğrenciler programda yer alan tüm zorunlu dersleri almak ve geçmek zorundadır. Zorunlu derslerin yanı sıra üçüncü ve dördüncü eğitim öğretim dönemlerinde de seçmeli dersleri almaları gerekmektedir. Dersleri başarıyla geçen, staj yükümlülüğünü tamamlayan ve mezun olmak için gerekli Genel Not Ortalaması (GNO) 4.00 üzerinden asgari 2.00 olan her öğrenci mezun edilir. Mezun olan öğrencilere ön lisans diploması verilir.

c. Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar,

Kıyafet ve donanım koşulu bulunmamaktadır.

d. Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşullar,

Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim gideri bulunmamaktadır.

e. Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüse ilişkin koşullar,

Programının amacı, işletmelerin ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceri ile donatılmış insan gücü ihtiyacını karşılayacak mezunlar yetiştirmektir. Bölüm mezunları ön lisans diploması ve Meslek Elemanı unvanını almaya hak kazanırlar. İşletme Yönetimi programında; ekonomik ve sosyal yaşamı doğrudan ve dolaylı bir şekilde etkileyen genel işletmecilik konularına ek olarak; Muhasebe, Hukuk, Finans, Üretim Yönetimi, Pazarlama ve Satış Teknikleri, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Yabancı Dil Dersleri teorik olarak verilmektedir.

İşletme yönetimi programının temel amacı; kamu ve özel sektör işletmelerinin ihtiyaç duydukları, becerili, bilgili ve eğitilmiş işgücü yetiştirmektir. İşletmenin iç düzeni ve çalışmaları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör hakkında bilgili kılınan mezunlar; işletmecilik alanındaki temel ilkelerin, yönetim kademelerinin sorumluluklarının, piyasanın özelliklerinin farkındadırlar. Bu programda işletmenin bütün bölümlerinde görev yapabilen, alanı ile ilgili konularda bireysel veya grup olarak çalışma gerçekleştirebilen, hukuki sorumluluklarının bilincinde olan, ekonomi ve borsa ile ilgili temel kavramları bilen, kendi adına işletme kurup çalıştırabilme becerisine sahip, mesleği ile ilgili bilgisayar programlarını kullanabilen, etkili iletişim kurabilen mezunlar yetiştirilmektedir.

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70’ine devam etmesi gerekmektedir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Dönem sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır.

Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda internet bağlantılı ve teknolojik donanıma sahip (projeksiyon vb.) sınıflarda eğitim verilmektedir.

Yönetim ve Organizasyon Bölümü kapsamında İşletme Yönetimi Programı, Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu çatısı altında eğitim öğretim faaliyetlerini Kütahya il merkezine 10.km mesafede yer alan Evliya Çelebi yerleşkesinde sürdürmektedir.

f. Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânlarına ilişkin koşullar

Öğrencilerin üniversite bünyesinde öncesinden belirlenmiş kontenjan sınırlamasına göre kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânı bulunmaktadır.

 

Lojistik Programı

a. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin koşullar,

Lojistik Programında isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması yer almamaktadır.

b. Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi vb), endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve stajların ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığına ilişkin koşullar,

Lojistik Programı öğrencileri, programın zorunlu bir parçası olarak işletmelerin eğitim aldıkları alanla alakalı ilgili departmanlarında güz ve bahar dönemlerinin bitiminde eğitim süreleri tamamlanana kadar toplamda 20 işgünü staj yapmak zorundadırlar. Staj için gidilecek işletmenin seçimi öğrenciye bırakılmakla birlikte, üniversite-sanayi işbirliği doğrultusunda gerekli yazışmalar yapılarak öğrenci istihdam edecek işletmeler bulunarak da yapılmaktadır. Program bünyesinde yapılan bu uygulama ile öğrencilerin kendi alanlarında deneyim kazanması, değişik sektörleri tanıması ve istihdamın sağlanması hedeflenmektedir. Öğrencilerin stajlarını yapmaları için her hangi bir il kısıtlaması bulunmamaktadır.

Programa kayıt olan her öğrenci, toplamda iki yılı kapsayan dört dönem boyunca ilgili müfredattaki ders havuzundan (toplam 122 AKTS karşılığı) ders almak zorundadır. Öğrenciler programda yer alan tüm zorunlu dersleri almak ve geçmek zorundadır. Zorunlu derslerin yanı sıra üçüncü ve dördüncü eğitim öğretim dönemlerinde de seçmeli dersleri almaları gerekmektedir. Dersleri başarıyla geçen, staj yükümlülüğünü tamamlayan ve mezun olmak için gerekli Genel Not Ortalaması (GNO) 4.00 üzerinden asgari 2.00 olan her öğrenci mezun edilir. Mezun olan öğrencilere ön lisans diploması verilir.

c. Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar,

Kıyafet ve donanım koşulu bulunmamaktadır.

d. Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşullar,

Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim gideri bulunmamaktadır.

e. Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüse ilişkin koşullar,

Programının amacı, özel ve kamu işletmelerinde satınalma, üretim, lojistik ve dış ticaret departmanlarında, liman işletmelerinin ilgili departmanlarında ara eleman, yönetici yardımcısı ya da orta kademe yöneticisi olarak görev yapabilecek iletişim teknolojilerini etkin kullanabilen, sosyal ilişkilerinde başarılı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Lojistik programının müfredatı, özel sektörün ihtiyaçları göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur. Bu yüzden taşımacılık yönetimi, dış ticaret işlemleri, uluslararası lojistik ve sigortacılık, stratejik lojistik yönetimi, lojistik optimizasyon teknikleri, tedarik zinciri yönetimi dersleri ayrı bir önem arz etmektedir.

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70’ine devam etmesi gerekmektedir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Dönem sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır.

Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda internet bağlantılı ve teknolojik donanıma sahip (projeksiyon vb.) sınıflarda eğitim verilmektedir.

Yönetim ve Organizasyon Bölümü kapsamında Lojistik Programı, Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu çatısı altında eğitim öğretim faaliyetlerini Kütahya il merkezinde yer alan Evliya Çelebi yerleşkesinde sürdürmektedir.

f. Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânlarına ilişkin koşullar

Öğrencilerin üniversite bünyesinde öncesinden belirlenmiş kontenjan sınırlamasına göre kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânı bulunmaktadır.

Son Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2023, Cuma