Aday Öğrenci

EMLAK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

a- İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin koşullar,

Programda isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması bulunmamaktadır.

b- Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi vb), endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve stajların ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığına ilişkin koşullar,

Emlak Yönetimi Programı, ön lisans düzeyinde 2 yıl süreli (bahar ve güz olarak 4 dönem) eğitim vermektedir. Eğitim dili Türkçedir. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için bütün dersleri başarı ile tamamlamaları ve zorunlu olarak 20 iş günlük stajı yapmaları gerekmektedir. Öğrenciler stajlarını ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında da yapabilirler.

Programa kabul edilen öğrenciler, dört dönem boyunca müfredattaki zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan ders havuzundan (toplam 122 AKTS karşılığı) ders almak zorundadır. Dersleri başarıyla geçen öğrencilerin mezuniyet için Genel Not Ortalaması (GNO) 4 üzerinden en az 2.00 olmalı ve öğrencilerin en az 30 işgünü zorunlu stajı başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir. Mezun olan öğrencilere ön lisans diploması verilir.

c- Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar,

Meslek için ayrıca özel bir kıyafet ve donanım malzemesi gerekmemektedir.

d- Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşullar,

Bulunmamaktadır.

e- Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüse ilişkin koşullar,

Mezun öğrencilerimiz belediyeler veya tapu müdürlüklerinde gayrimenkul elemanı olarak, gayrimenkul ortaklıkları, emlak değerleme şirketleri ve emlak komisyoncularında yardımcı eleman olarak çalışabilirler veya kendileri bir emlak ofisi açabilirler.

Emlak Yönetimi mezunları dikey geçiş hakları olan bölümleri nasıl tercih edebilir?

Emlak Yönetimi bölümünden mezun olan öğrenciler ÖSYM’nin hazırladığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) puan türünden yeterli puanı alarak dört yıllık bir fakülteye geçebilirler.

Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, T.C. Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin sehir merkezine 10km mesafedeki Evliya Çelebi yerleşkesinde bulunmaktadır. Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda internet bağlantılı ve teknolojik donanıma sahip (projeksiyon vb.) sınıflarda eğitim verilmektedir. Öğrenciler için gerekli sosyal olanaklar olarak kantinler, restorant, market, spor alanları ve yemekhaneler mevcuttur. Ayrıca meslek yüksekokulu öğrencilerin kalabileceği kredi ve yurtlar kurumuna yakın mesafededir.

f- Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânlarına ilişkin koşullar

 Öğrenciler kısmi zamanlı olarak, meslek yüksekokulunda üniversite yönetimi tarafından belirlenmiş kontenjana uygun olarak çalışabilmektedirler.

Son Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2023, Salı