Aday Öğrenci

a- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, üniversitelerde Meslek Yüksekokulu kapsamında eğitimi verilmekte olan 2 yıllık önlisans programıdır.

Bu program TYT puan türüne göre öğrenci kabul etmektedir. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması vardır.

b- Proğramda 20 iş günü mesleki işyeri stajı zorunludur. Stajlar 1. sınıf dersler tamamlandıktan sonra ara dönemlerde 10 gün yaz dönemlerinde ise 20 gün olarak il içinde yada il dışında yapılabilmektedir. Uygulamalı dersler bilgisayar laboratuvarında yürütülmektedir.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı öğrencileri, aşağıdaki kurumlarda staj yapabileceklerdir;

1 – Mali Müşavirlik ve Yeminli Müşavirlik bürolarında

2 – Mali Müşavir ve Yeminli Müşavir gözetim ve denetimi altında olan Ticarethane ve Fabrikaların muhasebe bölümlerinde

3- Kanunla kurulmuş bulunan mesleki odaların muhasebe bölümlerinde

4- Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların dışında program başkanlığının değerlendirmesi esas alınacaktır.

e-  Meslek yüksekokulu Kütahya il merkezinde yer alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesinde bulunmakta olup eğitim ve öğretim bu yerleşkede sürdürülmektedir.

Program İçeriği

1. Yarıyıl Ders Planı

Kodu

Ders

Z/S

T

U

Kredi

AKTS

Sınıf

506311001

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Zorunlu

2

0

2

2

1

506311154

Temel Hukuk

Zorunlu

3

0

3

4

1

506311153

Genel Ekonomi

Zorunlu

3

0

3

5

1

506311150

Genel İşletme

Zorunlu

3

0

3

5

1

506311005

İngilizce I

Zorunlu

2

0

2

2

1

506311003

Türk Dili I

Zorunlu

2

0

2

2

1

506311151

Genel Muhasebe

Zorunlu

3

0

3

5

1

506311152

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

Zorunlu

3

0

3

5

1

2. Yarıyıl Ders Planı

Kodu

Ders

Z/S

T

U

Kredi

AKTS

Sınıf

506312002

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Zorunlu

2

0

2

2

1

506312162

Muhasebe Uygulamaları ve Ticari Belgeler

Zorunlu

3

0

3

5

1

506312164

Şirketler Muhasebesi

Zorunlu

3

0

3

5

1

506312006

İngilizce II

Zorunlu

2

0

2

2

1

506312160

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri

Zorunlu

3

0

3

5

1

506312004

Türk Dili II

Zorunlu

2

0

2

2

1

506312161

Finans Matematiği

Zorunlu

3

0

3

5

1

506312163

Ticaret Hukuku

Zorunlu

3

0

3

4

1

KP5000001

Kariyer Planlaması

Zorunlu

1

0

1

2

1

3. Yarıyıl Ders Planı

Kodu

Ders

Z/S

T

U

Kredi

AKTS

Sınıf

506313170

Bilgisayarlı Muhasebe I

Zorunlu

3

0

3

4

2

506313171

Maliyet Muhasebesi

Zorunlu

3

0

3

5

2

506313706

Vergi Hukuku

Zorunlu

3

0

3

5

2

506313751

Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi

Seçmeli

3

0

3

4

2

506313755

Kamu Maliyesi

Seçmeli

3

0

3

4

2

506313757

Konaklama Muhasebesi

Seçmeli

3

0

3

4

2

506323761

Örnek Olay Analizi

Seçmeli

3

0

3

4

2

4. Yarıyıl Ders Planı

Kodu

Ders

Z/S

T

U

Kredi

AKTS

Sınıf

506314180

Bilgisayarlı Muhasebe II

Zorunlu

3

0

3

4

2

506314999

Endüstriye Dayalı Eğitim (Staj)

Zorunlu

0

0

0

4

2

506314181

Mali Tablolar Analizi

Zorunlu

3

0

3

3

2

506314182

Türk Vergi Sistemi

Zorunlu

3

0

3

3

2

506314851

Finansal Yönetim

Seçmeli

3

0

3

4

2

506314855

İnşaat Muhasebesi

Seçmeli

3

0

3

4

2

506314858

Muhasebe Denetimi

Seçmeli

3

0

3

4

2

506314862

Yönetim Muhasebesi

Seçmeli

3

0

3

4

2

506314863

Yönetim ve Organizasyon

Seçmeli

3

0

3

4

2

f- Bölümde her dönem 1 kısmı zamanlı öğrenci çalıştırma imkanı bulunmaktadır.

Son Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2023, Salı