Aday Öğrenci

 

Turizm Otel İşletmeciliği Programı

a- İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin koşullar,

Turizm Otel İşletmeciliği Programında isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması bulunmaktadır. İsteyen öğrenciler 1 yıl yabancı dil hazırlık sınıfında eğitim gördükten sonra müfredat derslerine devam edebilmektedirler.

b- Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi vb), endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve stajların ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığına ilişkin koşullar,

Turizm Otel İşletmeciliği Programı, öğrencilerinin 20 işgünü zorunlu stajları bulunmaktadır. Stajlar, eğitim süreleri tamamlanana kadar güz ve bahar dönemlerinin bitiminde yapılabilir. Stajlar, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı konaklama işletmeleri ile TÜRSAB’a bağlı olarak faaliyet gösteren A grubu, B grubu ve C grubu seyahat acentalarında yapılabilir. Belirlenen kriterler çerçevesinde staj yapılacak işletmenin seçimi öğrenciye bırakılmakla birlikte,  okulumuza stajyer öğrenci talebinde bulunan turizm işletmeleri de staj için tercih edilebilir. Program bünyesinde yapılan bu uygulama ile öğrencilerin kendi alanlarında deneyim kazanması, turizm, konaklama ve seyahat sektörünü yakından tanıması hedeflenmektedir. Öğrencilerin stajlarını yapmaları için herhangi bir il kısıtlaması bulunmamaktadır.

Programa kabul edilen öğrenciler, dört dönem boyunca müfredattaki zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan ders havuzundan (toplam 122 AKTS karşılığı) ders almak zorundadır. Dersleri başarıyla geçen, stajını tamamlayan ve mezun olmak için gerekli Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2.00 olan öğrenciler mezun olabilir. Mezun olan öğrencilere ön lisans diploması verilir.

c- Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar,

Kıyafet ve donanım malzemesi koşulu bulunmamaktadır.

d- Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşullar,

Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim gideri bulunmamaktadır.

e- Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüse ilişkin koşullar,

Programının amacı, turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip insan kaynağı ihtiyacını karşılayacak mezunlar yetiştirmektir. Bölüm mezunları ön lisans diploması ve Meslek Elemanı unvanını almaya hak kazanırlar.

Turizm Otel İşletmeciliği Programında; Turizm ve Otelcilik Sektörüne ilişkin konulara ek olarak; turizm seyahat sektörüne yönelik Seyahat Acentacılığı, yiyecek-içecek sektörüne yönelik Yiyecek İçecek İşletmeciliği, Mutfak Yönetimi, Gıda ve Personel Hijyeni gibi dersler teorik olarak verilmektedir.

 

Turizm Otel İşletmeciliği Programının temel amacı; turizm sektörü ve otel işletmelerinin ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve donanıma sahip ara eleman yetiştirmektir. Programdan mezun olan öğrenciler, turizm sektörü ve turizm işletmelerinin yapı ve işleyişi hakkında gerekli bilgi ve donanıma sahip olarak yetiştirilmektedir. Ayrıca staj uygulaması ile programda öğrendikleri teorik derslerin uygulanmasını gerçekleştirebilme imkanına sahip olmaktadır.

Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda internet bağlantılı ve teknolojik donanıma sahip (projeksiyon vb.) sınıf ve amfilerde eğitim verilmektedir.

Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü kapsamında yer alan Turizm Otel İşletmeciliği Programı, Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu çatısı altında eğitim öğretim faaliyetlerini Kütahya il merkezinde tavşanlı yolu üzerinde yer alan Evliya Çelebi yerleşkesinde sürdürmektedir.

f- Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânlarına ilişkin koşullar

 Öğrencilerin üniversite bünyesinde öncesinden belirlenmiş kontenjan sınırlamasına göre kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânı bulunmaktadır.

 

 

 

 

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2023, Salı