Aday Öğrenci

Dış Ticaret Bölümü

a- İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin koşullar,

Programda isteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi olan 2 yıla dâhil değildir.

b- Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi vb), endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve stajların ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığına ilişkin koşullar,

Dış Ticaret Programı, ön lisans düzeyinde 2 yıl süreli (bahar ve güz olarak 4 dönem) teorik eğitim vermektedir. Eğitim dili Türkçedir. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için bütün dersleri başarı ile tamamlamaları ve zorunlu olarak 20 iş günlük stajı yapmaları gerekmektedir. Öğrenciler stajlarını ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında da yapabilirler.

Programa kabul edilen öğrenciler, dört dönem boyunca müfredattaki zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan ders havuzundan (toplam 122 AKTS karşılığı) ders almak zorundadır. Dersleri başarıyla geçen, stajını tamamlayan ve mezun olmak için gerekli Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2.00 olan öğrenciler mezun olabilir. Dış Ticaret ön lisans programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Ön lisans Programı Diploması” alırlar.

c- Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar,

Meslek için ayrıca özel bir kıyafet ve donanım malzemesi gerekmemektedir.

d- Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşullar,

Bulunmamaktadır.

e- Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüse ilişkin koşullar,

Öğrenciler Dış Ticaret bölümüne "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)" tarafından gerçekleştirilen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türü sonucuna göre kabul edilirler. Diğer şartlar YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenmektedir. Öğrencilerin programa kabul edilmeleri için lise ve dengi okul diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM'nin uyguladığı sınavın ilgili alanından yeterli puanı almış olmaları gerekmektedir.

Dış Ticaret ön lisans programı, firmaların dış ticaret ile ilgili bölümlerinde, gümrük müşavirliklerinde, dış ticaretle ilgili kamu kurumlarında çalışacak nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, mezunlarına kendi işlerini kurabilecek bilgi ve beceriyi kazandırmayı da hedefleyen bu programda; dış ticaret işlemleri, gümrükleme, kambiyo mevzuatı, lojistik, uluslararası finansman, girişimcilik gibi dersler yer almaktadır. Bu sayede, ülkenin ekonomik büyümesinin ve küresel rekabet ortamındaki yerinin yükselmesi için ihtiyaç duyulan nitelikli eleman yetiştirilmesine yardımcı olunacağı düşünülmektedir. Bölümün ikinci öğretimi de bulunmaktadır.

Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Üniversitemiz Evliya Çelebi Yerleşkesinde bulunmaktadır. Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda internet bağlantılı ve teknolojik donanıma sahip (projeksiyon vb.) sınıflarda eğitim verilmektedir. Ayrıca meslek yüksekokulu öğrencilerin kalabileceği kredi ve yurtlar kurumuna yakın mesafededir.

Dış Ticaret bölümü mezunları geçiş hakları olan bölümleri nasıl tercih edebilir?

Dış Ticaret ön lisans programı mezunlarının, örgün öğretim ya da açık öğretim lisans programlarının 5. yarıyılından lisans öğrenimine devam edebilmeleri için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmeleri gerekmektedir.

Dış Ticaret programından mezun olan öğrenciler, dikey geçiş kapsamında başvurabilecekleri lisans programlarını, bu programların koşullarını ve bu programlara alınacak öğrenci sayılarını içeren  detaylı bilgiye ÖSYM’nin resmi internet sayfasında yayınlanmış olan Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzu’ndan ulaşabilirler. Söz konusu kılavuzda yer alan programlar: Avrupa Birliği İlişkileri; Bankacılık; Bankacılık ve Finans; Bankacılık ve Sigortacılık; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri; Ekonomi; Ekonomi ve Finans; İşletme; İşletme Bilgi Yönetimi; İşletme Enformatiği; İşletme Yönetimi; İşletme-Ekonomi; Lojistik; Lojistik ve Taşımacılık; Lojistik Yönetimi; Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi; Sermaye Piyasası; Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler; Teknoloji ve Bilgi Yönetimi; Ulaştırma ve Lojistik; Uluslararası Finans; Uluslararası Finans ve Bankacılık; Uluslararası İlişkiler; Uluslararası İşletmecilik; Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret; Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık; Uluslararası Lojistik Yönetimi; Uluslararası Ticaret; Uluslararası Ticaret ve Finans; Uluslararası ticaret ve İşletmecilik; Uluslararası Ticaret ve Lojistik; Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimidir. 

Mezun öğrencilerin bahsedilen bölümleri tercih edebilmeleri için herhangi bir özel şart veya koşul yoksa, adayların sadece tercih etmeyi düşündükleri bölümün tercih edilmesini sağlayan DGS puan türünden yeterli puanı alması gerekmektedir.

f- Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânlarına ilişkin koşullar

Öğrenciler kısmi zamanlı olarak, meslek yüksekokulunda ise belirlenmiş kontenjana uygun olarak çalışabilmektedirler.

Son Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2023, Salı