Dış Ticaret

Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Dış Ticaret Bölümü

 

----------Bölüm Başkanı                  : Doç. Dr. H. Günsel DOĞRUL

----------Program Sorumlusu        : Dr. Öğr. Üyesi Arzu BAYKARA TAŞKAYA

----------Amaç: 

----------Dış Ticaret ön lisans programı, dış ticaret yapan firmaların dış ticaret ile ilgili departmanlarında, gümrük müşavirliklerinde, dış ticaretle ilgili kamu kurumlarında çalışacak nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, mezunlarına kendi işlerini kurabilecek bilgi ve beceriyi de kazandırmayı da hedefleyen bu programda, dış ticaret işlemleri, gümrükleme, kambiyo mevzuatı, lojistik, uluslararası finansman, girişimcilik gibi dersler yer almaktadır. Bu sayede, ülkenin ekonomik büyümesinin ve küresel rekabet ortamındaki yerinin yükselmesi için ihtiyaç duyulan nitelikli eleman yetiştirilmesine yardımcı olunacağı düşünülmektedir.

----------Misyon:

----------Atatürk İlke ve İnkılapları ışığında, evrensel değerler ve mesleki bilgilerle donatılmış, yenilikçi, değişime ve gelişime açık, analitik düşünebilen, yaratıcı, girişimci, etik değerleri özümsemiş, takım çalışmasına yatkın bireyler yetiştirerek; dış ticaret sektörünün gereksinim duyduğu “ara elemanları” ekonomiye kazandırmaktır.

----------Vizyon: 

----------Dış ticaret sektörünün ihtiyaç duyduğu niteliklerle donatılmış bireyler yetiştirerek; çalışma hayatına ve ülke ekonomisine katkı sağlayan, mesleki bilgilerin yanında toplumsal değerleri ve sosyal sorumlulukları öğrencilerine aşılayan bir program olmaktır.

----------Program Dili: Türkçe

----------Program Tanımı:

----------Dış ticaret bölümü 1993 yılında Germiyan yerleşkesinde eğitim ve öğretime başlamıştır. Eğitim türü örgün eğitimdir, eğitim süresi 2 yıldır. İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi olan 2 yıla dâhil değildir. Bölümün ikinci öğretimi de bulunmaktadır.

----------Kayıt ve Kabul Koşulları:

----------Öğrenciler bölüme "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)" tarafından gerçekleştirilen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türü sonucuna göre kabul edilirler. Diğer şartlar YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenmektedir. Öğrencilerin programa kabul edilmeleri için lise ve dengi okul diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM'nin uyguladığı sınavın ilgili alanından yeterli puanı almış olmaları gerekmektedir.

----------Önceki Öğrenmenin Tanınması:

----------“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca Dış Ticaret programında öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde bütün öğrenimlerini kapsayacak şekilde bir defaya mahsus olmak üzere muaf olabilirler. Muafiyet için başka bir kurumdan alınan dersin içeriğinin, programda verilen dersin içeriğine uygun olması gerekmektedir. Bu derslerin kredileri mezuniyet kredisine katılır.

----------Mezuniyet Koşulları:

----------Dış Ticaret programında öğrencilerin mezun olabilmeleri için, öncelikle ilgili müfredatta yer alan 120 AKTS karşılığı ders alıp, tüm dersleri FF, FD, YZ, DZ notları dışında başarı ile tamamlamaları ve en az 2,00 genel not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca Dış Ticaret faaliyeti yürüten işletmelerde 30 iş günü süren mesleki eğitim stajını tamamlamaları zorunludur.

----------Dış Ticaret ön lisans programında ders ve staj zorunluluklarını yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamadığı gibi stajın tamamlanmaması da mezuniyete engeldir. Dış Ticaret ön lisans programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Ön lisans Programı Diploması” alırlar.

----------Ölçme ve Değerlendirme Esasları: 

----------Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi Dumlupınar Üniversitesi ilgili yönetmelik ve esaslarına göre belirlenir. Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir.

----------Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC, DC ve DD harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

----------İstihdam Olanakları: 

----------Dış Ticaret ön lisans programını tamamlayan mezunlar küçük ve orta ölçekli firmaların dış ticaret departmanlarında, bankalarda, uluslararası lojistik firmalarında, gümrük müşavirlik firmalarında ve dış ticaret ile ilgili kamu kurumlarında çalışabilirler.

----------Üst Derece Programlara Geçiş: 

----------Dış Ticaret ön lisans programı mezunları, örgün öğretim ya da açık öğretim lisans programlarının 5. yarıyılından lisans öğrenimine devam edebilmeleri için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmeleri gerekmektedir.

----------Bu programdan mezun olan öğrenciler, dikey geçiş kapsamında başvurabilecekleri lisans programlarını, bu programların koşullarını ve bu programlara alınacak öğrenci sayılarını içeren  detaylı bilgiye ÖSYM’nin resmi internet sayfasında yayınlanmış olan Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzu’ndan ulaşabilirler. Söz konusu kılavuzda yer alan programlar: Avrupa Birliği İlişkileri; Bankacılık; Bankacılık ve Finans; Bankacılık ve Sigortacılık; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri; Ekonomi; Ekonomi ve Finans; İşletme; İşletme Bilgi Yönetimi; İşletme Enformatiği; İşletme Yönetimi; İşletme-Ekonomi; Lojistik; Lojistik ve Taşımacılık; Lojistik Yönetimi; Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi; Sermaye Piyasası; Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler; Teknoloji ve Bilgi Yönetimi; Ulaştırma ve Lojistik; Uluslararası Finans; Uluslararası Finans ve Bankacılık; Uluslararası İlişkiler; Uluslararası İşletmecilik; Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret; Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık; Uluslararası Lojistik Yönetimi; Uluslararası Ticaret; Uluslararası Ticaret ve Finans; Uluslararası ticaret ve İşletmecilik; Uluslararası Ticaret ve Lojistik; Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimidir. 

Son Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2023, Cuma