Ulaştırma Hizmetleri

Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Ulaştırma Hizmetleri Bölümü

 

----------Bölüm Başkanı               : Prof. Dr. Hakan KARA

----------Program Sorumlusu     : Öğr.Grv. Semih SÖNMEZ

----------Amaç:

----------Otobüs kaptanı, özel becerilere sahip olmak için gereklidir, bu becerileri okullarda kazandırmak gerekir. Yolcuların taşınmasına önem verildiğinde otobüs kaptanı eğitimi bu sektörde kilit rol oynamaktadır.

----------Bu programın başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:

----------2918 Sayılı Karayolu Trafik Kanunu çerçevesinde, trafikle ilgili kanun ve yönetmelikleri tanır, trafik işaret ve levhalarını, hız kurallarını, geçme kurallarını, kavşaklarda ilk geçiş hakkı, geçiş üstünlüğü kurallarını bilir.

----------Karayolu geometrisi ve karayolu trafiği ile ilgili temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olur, trafik hacmi ve yoğunluğu, trafik akımı, yolların kapasitesi, taşıt hareketleri, kavşak özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.

----------Gerek ülkemizde, gerekse dünya genelinde trafik güvenliği ve trafik kazaları hakkında istatistiksel bilgileri güncel olarak takip eder, kazaların nedenleri ve kazalara karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgi sahibi olur.

----------Yolcu taşımacılığında kullanılan otobüslerin genelinin teknik sistemleri hakkında bilgi sahibi olur. Motorun çalışma prensibini bilir, olası küçük arızaları teşhis eder.

----------Olası bir kaza anında, gerek yolcularının, gerekse diğer mağdurların temel ilk yardımlarını yapabilecek düzeyde ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olur.

----------İnsanlarla sağlıklı iletişim kurabilme, mesleğin toplumsal konumunu güçlendirmeye başkaları üzerinde daha etkili olabilmeyi sağlamak için gereken bilgi ve becerilere sahip olur.

----------Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisine sahip olmak; Kullanacağı aracı sefere hazırlama, aracın teknik donanımlarını tanıma ve etkin kullanma.

----------İnsan ilişkilerini düzenlemede gerekli görgü ve nezaket kuralları- protokol bilgisi, konuşma ve hitap etme gibi konularda bilgi sahibi olur.

----------Mesleğini icra ederken gerektiğinde yabancı turistlerle mesleğiyle ilgili temel ve orta düzeyde iletişim kurabilecek İngilizce ve Almanca bilgisine sahip olur.

----------Sürücü davranışını etkileyen sosyolojik ve psikolojik faktörler ve bu faktörlerin sektöre yansımaları konusunda gerekli bilgi, beceri ve donanıma sahip olur.

----------Temel işletmecilik misyonuna sahip, mesleki etik değerlere sahip olur.

----------Doğa, çevre ve çarpık kentleşmeye karşı duyarlı ve bilgi sahibi olur.

----------Yeterli seviyede genel kültüre sahip olmak (anadil, yabancı dil, tarih vb)

----------Hedef:           

----------Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisine sahip olmak; Kullanacağı aracı sefere hazırlama, aracın teknik donanımlarını tanıma ve etkin kullanma, trafik kurallarına uyma, park etme, kavşaklara girme, viraj alma teknikleri, araç sollama, farklı iklim koşullarında araç kullanma, İnsan ilişkilerini düzenlemede gerekli görgü ve nezaket kuralları- protokol bilgisi, konuşma ve hitap etme gibi konularda bilgi sahibi olur.

----------Program Profili:

----------Trafik kaza istatistiklerine kuramsal bir çerçevede bakıldığında kazalardaki insan faktörünün hayli fazla olduğu, insan faktörünün içerisinde de sürücü kusurlarının ezici bir oranda birinci sırayı aldığı görülmektedir.Otobüsçülük sektörünün insangücü kaynaklarını eğiterek trafik terörüne başka bir bakış açısıyla çözüm aramayı hedeflemiştir.

----------Tarihçe:

----------Otobüs seyahatlerinde en önemli kilit personel otobüs şoförleridir. Dumlupınar Üniversitesi bu konuda bir ilke imza atarak 1996-1997 eğitim öğretim yılından itibaren Kütahya Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurumsallaştırdığı Karayolu Taşımacılığı Hizmetleri Bölümü’nde otobüsçülük sektörünün insangücü kaynaklarını eğiterek trafik terörüne başka bir bakış açısıyla çözüm aramayı hedeflemiştir.

----------Kazanılan Derece:

----------Bu bölüm, yükseköğretimde Otobüs Kaptanlığı alanında 120 ECTS kredi ile ön lisans diploması vermektedir.

----------Kabul Koşulları:

----------Lise diploması Ülke çapında bir Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavları yoluyla yerleştirme

----------Mezuniyet Koşulları:

----------Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Bu programda 30 gün staj zorunluluğu bulunmaktadır.

----------Ölçme ve Değerlendirme:

----------Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir.

----------Önceki Öğrenmenin Tanınması:

----------Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk 2 hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

----------İstihdam Olanakları:

----------Yüksekokulumuzun Karayolu Otobüs Kaptanlığı Bölümü’nden mezun olan öğrencilerin herhangi bir istihdam problemi yoktur. Öğrenci sayımız firmalardan gelen talebi karşılamaya yetmemektedir.

----------Üst Kademeye Geçiş:

----------Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı’nda yeterli puanı almak koşuluyla alanıyla ilgili lisans programlarına ya da Uzaktan Eğitim Sistemleri’nin lisans tamamlama programlarına başvurabilir.

 

Son Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2024, Perşembe