Otel-Lokanta ve İkram Hizmetleri

Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü

 

----------Bölüm Başkanı         : Doç. Dr. Elif Tuba TAMER

----------Amaç

----------Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri bölümünün amacı, turizm sektöründeki artan talebi karşılamak ve öğrencilerin sektöre hazırlıklı bir şekilde adım atmalarını sağlamaktır. Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, öğrencilere servis, kat hizmetleri, mutfak, ön büro yönetimi ve insan ilişkileri gibi kritik konularda kapsamlı bir eğitim sunarak, turizm ve otelcilik sektöründe güçlü bir temel oluşturmayı hedefler.

----------Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı'ndan mezun olan öğrenciler, konaklama işletmeleri, seyahat acenteleri, yiyecek içecek işletmeleri, eğlence hizmeti sunan işletmeler ve ağırlama hizmeti veren kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebilirler.

----------Program, öğrencilere hem teorik bilgi hem de pratik deneyim sunmaktadır. Aynı zamanda staj olanakları ve sektörle işbirliği programları aracılığıyla öğrencilere sektördeki gerçek çalışma ortamında deneyim kazandırır, böylece mezunlar iş hayatına hazır bir şekilde adım atabilirler.

----------Misyon

----------Atatürk İlke ve İnkılapları ışığında, evrensel değerler ve mesleki bilgilerle donatılmış, yenilikçi, değişime ve gelişime açık, analitik düşünebilen, yaratıcı, girişimci, etik değerleri özümsemiş, takım çalışmasına yatkın bireyler yetiştirerek; turizm sektörünün gereksinim duyduğu nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

----------Vizyon

----------Yeniliklere açık ve araştırmaya dayalı bir eğitim anlayışı benimseyen, sektör paydaşlarıyla sürekli işbirliği içinde olan, ulusal çapta turizm eğitimi veren ve bu alanda öncü ve saygın bir konuma sahip bir eğitim kurumu olmaktır. Ayrıca, tam donanımlı ve nitelikli bireyler yetiştirerek turizm sektörünün gelişimine önemli bir katkıda bulunmaktır.

----------Program Dili

----------Türkçe

----------Program Tanımı

----------Turizm ve Otel İşletmeciliği Programının eğitim türü örgün eğitimdir, eğitim süresi 2 yıldır. İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi olan 2 yıla dâhil değildir. Bölümün ikinci öğretimi de bulunmamaktadır.

----------Kayıt ve Kabul Koşulları

----------Turizm ve Otel İşletmeciliği Programına öğrenci kabulü yapılmamaktadır.

----------Mezuniyet Koşulları

----------Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı’nda öğrencilerin mezun olabilmeleri için, öncelikle ilgili müfredatta yer alan 120 AKTS karşılığı ders alıp, tüm dersleri FF, FD, YZ, DZ notları dışında başarı ile tamamlamaları ve en az 2,00 genel not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca turizm sektöründe faaliyet gösteren turizm işletmelerinde 20 iş günü süren mesleki eğitim stajını tamamlamaları zorunludur.

----------Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı’nda ders ve staj zorunluluklarını yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamadığı gibi stajın tamamlanmaması da mezuniyete engeldir. Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı’nda mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Ön Lisans Programı Diploması” alırlar.

----------Ölçme ve Değerlendirme Esasları

----------Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi Dumlupınar Üniversitesi ilgili yönetmelik ve esaslarına göre belirlenir. Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir.

----------Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC, DC ve DD harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

----------Üst Kademeye Geçiş

----------Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı’nda yeterli puanı almak koşuluyla turizm alanıyla ilgili Konaklama İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Seyahat İşletmeciliği lisans programlarının yanı sıra Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, İşletme, Havacılık Yönetimi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım lisans tamamlama programlarına başvurabilir.

 

Son Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2023, Cuma