Finans-Bankacılık ve Sigortacılık

Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

 

----------Bölüm Başkanı                : Dr.Öğr.Üyesi Mediha Mine ÇELİKKOL

----------Program Sorumlusu       : 

----------Amacı:

----------Bölümün amacı, meslek standartlarına uygun teorik ve pratik bir eğitim uygulamasını gerçekleştirerek; sektörde faaliyet gösteren kuruluşların gereksinim duyduğu temel bilgi ve beceriye sahip, mesleki sorumluluğu olan, iş ahlakı bilinci gelişmiş, uzman ara eleman niteliğinde bireyler yetiştirmektir. Aynı zamanda bölümde belirlenen ders programları ile öğrencileri, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK), bankalar, sigorta şirketleri tarafından açılan sınavlara hazırlama amacı da güdülmektedir.

----------Bankacılık ve Sigortacılık programında öğrenim gören öğrencilerin, iş dünyasının bugünkü ve gelecekteki gereksinimlerini karşılayabilecek niteliklere sahip, sadece "bilen" değil, "bilgilerini uygulamaya aktarabilen, üretken" bireyler olması hedeflenmektedir. Bu şekilde finans sektörünün iş gücü yönünden gelişmesine yardımcı olunacağı düşünülmektedir.

----------Misyon:

----------Atatürk İlke ve İnkılapları ışığında, evrensel değerler ve mesleki bilgilerle donatılmış, yenilikçi, değişime ve gelişime açık, analitik düşünebilen, yaratıcı, girişimci, etik değerleri özümsemiş, takım çalışmasına yatkın bireyler yetiştirerek; banka ve sigorta sektörünün gereksinim duyduğu “ara elemanları” ekonomiye kazandırmaktır.

----------Vizyon:

----------Sektörün ihtiyaç duyduğu niteliklerle donatılmış bireyler yetiştirerek; çalışma hayatına ve ülke ekonomisine katkı sağlayan, mesleki bilgilerin yanında toplumsal değerleri ve sosyal sorumlulukları öğrencilerine aşılayan bir program olmaktır.

----------Program Dili: Türkçe

----------Program Tanımı:

----------Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü 2010 yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Eğitim türü örgün eğitimdir, eğitim süresi 2 yıldır. İlk mezunlarını 2012 yılında sektöre kazandırmıştır. İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi olan 2 yıla dâhil değildir. Bölümün ikinci öğretimi de bulunmaktadır.

----------Kayıt ve Kabul Koşulları:

----------Öğrenciler bölüme "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)" tarafından gerçekleştirilen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türü sonucuna göre kabul edilirler. Diğer şartlar YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenmektedir. Öğrencilerin programa kabul edilmeleri için lise ve dengi okul diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM'nin uyguladığı sınavın ilgili alanından yeterli puanı almış olmaları gerekmektedir.

----------Önceki Öğrenmenin Tanınması:

----------“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca bankacılık ve sigortacılık programında öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Muafiyet için başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, programda verilen dersin içeriğine uygun olması gerekmektedir. Muafiyet tanınan dersler ikinci kez alınamaz. Bu derslerin kredileri mezuniyet kredisine katılır.

----------Mezuniyet Koşulları:

----------Bankacılık ve Sigortacılık programında öğrencilerin mezun olabilmeleri için, öncelikle ilgili müfredatta yer alan 120 AKTS karşılığı ders alıp, tüm dersleri FF, FD, YZ, DZ notları dışında başarı ile tamamlamaları ve en az 2,00 genel not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca bankacılık ve sigortacılık faaliyeti yürüten işletmelerde 30 iş günü süren mesleki eğitim stajını tamamlamaları zorunludur.

----------Bankacılık ve Sigortacılık ön lisans programında ders ve staj zorunluluklarını yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamadığı gibi stajın tamamlanmaması da mezuniyete engeldir. Bankacılık ve Sigortacılık programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, diploma almaya hak kazanırlar.

----------Ölçme ve Değerlendirme Esasları:

----------Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi Dumlupınar Üniversitesi ilgili yönetmelik ve esaslarına göre belirlenir. Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir.

----------Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC, DC ve DD harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

----------İstihdam Olanakları:

----------Bankacılık ve Sigortacılık ön lisans programı mezunları, kamu ve özel sektöre ait bankalarda, finans kuruluşlarında, üretim ve hizmet sektörlerinde yer alan işletmelerin muhasebe ve finans bölümlerinde kariyerlerini sürdürebilirler. Sigortacı olarak çalışmak isteyen mezunlar ise sigortacılık hizmetlerinin sunulduğu kamu ve özel sektöre ait, kurum ve kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi kendi iş yerlerini de açabilirler.

----------Üst Derece Programlara Geçiş:

----------Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş sınavından yeterli not almaları koşuluyla ilgili alanlarda lisans programlarına başvurabilirler. Bu programlar, aktüerya, aktüerya bilimleri, aktüerya ve risk yönetimi, bankacılık, bankacılık ve finans, bankacılık ve sigortacılık, ekonometri, ekonomi, ekonomi ve finans, iktisat, işletme, işletme enformatiği, işletme yönetimi, işletme-ekonomi, lojistik yönetimi, sermaye piyasası, sermaye piyasaları ve portföy yönetimi, sigortacılık, sigortacılık ve risk yönetimi, sigortacılık ve sosyal güvenlik, uluslararası finans, uluslararası finans ve bankacılık, uluslararası işletmecilik, uluslararası işletmecilik ve ticaret, uluslararası ticaret, uluslararası ticaret ve finans, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve lojistik yönetimidir.

Son Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2023, Cuma