Muhasebe ve Vergi

Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü

 

----------Bölüm Başkanı                : Doç. Dr. Metin ÇALIK

----------Program Sorumlusu      : Öğr. Grv. Tuba BOZOKLUOĞLU

----------Amaç:

----------Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programının temel amacı muhasebe ve vergi konusunda hizmet veren serbest muhasebeci ve mali müşavirlik büroları, kamu veya özel sektör kuruluşları muhasebe ve finans departmanlarının ihtiyacını karşılayacak, analitik düşünme ve problemleri çözebilme yeteneğine sahip girişimci muhasebe elemanları yetiştirilmesidir.

----------Bölümümüzün başlıca hedefleri ülkemizin hizmet sektöründe ihtiyaç duyduğu ara eleman yetiştiren bölümleri arasında tercih edilen bir konumuna gelmektir. Gerekli bilimsel ve sosyal yetilerle donatılmış, fiziki ve zihinsel doygunluğa erişmiş, bir üst seviyedeki eğitimleri takip edebilen, çalışacakları ortamlarda kritik düşünme ve liderlik becerilerine sahip, disiplinler arası işbirliği sağlayabilen, yönetici özelliklerine sahip, yenilikçi, özgün çözümler üretebilen Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Meslek Elemanı yetiştirmektir.

----------Misyon:

----------Bilimsel ve teknolojik alt yapı ile donatılmış, evrensel düşünme, yenilikçi, katılımcı, vizyon sahibi, mesleki yeterliliğe ve özgüvene sahip kalifiye meslek elemanı yetiştirmek.

----------Vizyon:

----------Muhasebe meslek elemanın gerektirdiği standartlara sahip, toplam kalite odaklı, çevreci, yenilikçi, paylaşımcı, iş dünyasının tercih ettiği niteliklerle donanmış elemanlar yetiştiren ve mensubu olmaktan gurur duyulan, çalışma hayatında verimli ve ülke ekonomisine katkı sağlayabilen hür ve bilimsel düşünceye sahip mezunlar yetiştiren bir program olmak.

----------Program Dili: Türkçe

----------Program Tanımı:

----------Muhasebe bölümü; yüksekokulumuzun kuruluşu ile birlikte 1994 yılında eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Bölümümüzde normal öğretimde eğitim verilmekte olup 1.Doç.Dr., 1.Dr.Öğretim Üyesi ve 1.Öğretim Görevlisi hizmet vermektedir.

----------Kayıt ve Kabul Koşulları

----------Türk öğrenciler, Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları programına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Yüksek Öğretime Giriş Sınavı (YGS) sonucuna göre kabul edilirler. ÖSYM tarafından düzenlenen Yüksek Öğretime Giriş Sınavı (YGS) sınavında başarılı olanların YGS-5 puan türündeki tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır. Yabancı uyruklu öğrenciler, programa üniversiteye yaptıkları direkt başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kabul edilir.

----------Öğrencilerin programa kabul edilmeleri için Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve ÖSYM'nin uyguladığı sınavdan ilgili alandan yeterli puanı almış olmaları gerekmektedir. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğine göre bazı derslerden muaf olabilirler. Öğrencilerin derslerden muaf olmaları için belirlenen süreler içerisinde derslerden muaf olmak üzere başvurmaları ve ilgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurullarından onay almaları gerekmektedir.

----------Mezuniyet Koşulları:

----------Muhasebe alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS ya da 84 Kredi karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir. Ayrıca, birinci ve ikinci yıl eğitim programının sonunda her yıl 15 gün olmak üzere toplam 30 iş günü mesleki eğitim stajı yapmak zorundadır. Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanında ön lisans diploması verilir. Zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan ön lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, muhasebe meslek elemanı unvanı alarak mezun olurlar.

----------Ölçme ve Değerlendirme Esasları:

----------Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) en az 2.0 olması gerekir. Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde yapılan sınavlar Bologna sürecinde öğrenci iş yüküne uygun olarak Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğine göre yapılır.

----------İstihdam Olanakları:

----------Bölüm mezunları; firmaların muhasebe departmanlarında, bankacılık ve finans sektöründe, serbest muhasebeci mali müşavirlik büroları ve denetim firmalarında görev yapmaktadırlar. Kamusal alanda da KPSS sınavından geçerli puan alarak çalışma imkânı bulabilmektedirler.

----------Üst Derece Programlara Geçiş:

----------Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş sınavından yeterli not almaları koşuluyla ilgili alanlarda lisans programlarına başvurarak dikey geçiş yapabilirler. Bu programlar; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, İktisat, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Maliye, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Denetim, Uluslararası Finans, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik programlarıdır.

 

Son Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2023, Cuma