Aday Öğrenci

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı

a- İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin koşullar,

Programda isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması bulunmamaktadır.

b- Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi vb), endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve stajların ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığına ilişkin koşullar,

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı, ön lisans düzeyinde 2 yıl süreli (bahar ve güz olarak 4 dönem) teorik ve işyeri uygulamasına dayalı pratik eğitim vermektedir. Eğitim dili Türkçedir. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için bütün dersleri başarı ile tamamlamaları ve zorunlu olarak 20 iş günlük stajı yapmaları gerekmektedir. Öğrenciler stajlarını ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında da yapabilirler.

Programa kabul edilen öğrenciler, dört dönem boyunca müfredattaki zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan ders havuzundan (toplam 122 AKTS karşılığı) ders almak zorundadır. Dersleri başarıyla geçen, stajını tamamlayan ve mezun olmak için gerekli Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2.00 olan öğrenciler mezun olabilir. Mezun olan öğrencilere ön lisans diploması verilir.

c- Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar,

Meslek için ayrıca özel bir kıyafet ve donanım malzemesi gerekmemektedir.

d- Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşullar,

Bulunmamaktadır.

e- Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüse ilişkin koşullar,

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı, kamu ve özel sektör işletmelerinde yöneticilerin ofis çalışmalarına destek olmak, büro faaliyetlerinin yükünü azaltabilecek derecede bilgi ve becerilerle donatılmış, bilgisayar kullanımında uzman, iletişim becerileri gelişmiş, her türlü büro teknolojisini kullanabilen, protokol bilgisine sahip, yönetsel karar alma ve analiz becerisine sahip ve yaratıcılık bilincinde büro elemanı/yöneticileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Programdan mezun olan öğrenciler, teorik ve uygulamalı olarak edindikleri bilgi ve deneyim doğrultusunda tüm kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında büro elemanı, yönetici asistanı olarak istihdam edilebileceklerdir.

Mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavında gerekli başarıyı göstererek programın ilgili birimlerinde Lisans eğitimlerini tamamlayabilirler. Üniversitelerin 4 yıllık

-Halkla İlişkiler ve Tanıtım

-Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

-Halkla İlişkiler

-İşletme Bilgi Yönetimi

-Reklamcılık ve Halkla İlişkiler

-Sağlık Kurumları İşletmeciliği

-Yönetim Bilişim Sistemleri

programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Meslek Yüksekokulu Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesindedir. Şehir merkezine 10 km olan okulda; yemekhane, kantin, spor alanları bulunmaktadır.  Ayrıca okul Kredi Yurtlar Kurumu yerleşkesine de yürüme mesafesindedir.

f- Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânlarına ilişkin koşullar

            Öğrenciler kısmi zamanlı olarak il bünyesinde yer alan işyerlerinde, meslek yüksekokulunda ise belirlenmiş kontenjana uygun olarak çalışabilirler.

 

 

Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı

a- İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin koşullar,

Programda isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması bulunmamaktadır.

b- Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi vb), endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve stajların ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığına ilişkin koşullar,

Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı, ön lisans düzeyinde 2 yıl süreli (bahar ve güz olarak 4 dönem) teorik ve işyeri uygulamasına dayalı pratik eğitim vermektedir. Eğitim dili Türkçedir. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için bütün dersleri başarı ile tamamlamaları ve zorunlu olarak 20 iş günlük stajı yapmaları gerekmektedir. Öğrenciler stajlarını ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında da yapabilirler.

Programa kabul edilen öğrenciler, dört dönem boyunca müfredattaki zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan ders havuzundan (toplam 122 AKTS karşılığı) ders almak zorundadır. Dersleri başarıyla geçen, stajını tamamlayan ve mezun olmak için gerekli Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2.00 olan öğrenciler mezun olabilir. Mezun olan öğrencilere ön lisans diploması verilir.

c- Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar,

Meslek için ayrıca özel bir kıyafet ve donanım malzemesi gerekmemektedir.

d- Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşullar,

Bulunmamaktadır.

e- Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüse ilişkin koşullar,

Çağrı Merkezi Hizmetleri Programının temel amacı, çağrı merkezi sektörünün temel ilkelerine, süreçlerine bağlı, özel işletmeler/kamu kurumlarının çağrı merkezi birimlerinde çalışabilecek yeterliğe sahip insan kaynağı yetiştirmektedir. Bu amacı gerçekleştirebilmek için, iletişim becerileri gelişmiş, diksiyonu düzgün, ikna yeteneği güçlü, iletişim teknolojilerini kullanabilen ve değişen iş koşullarına kendini uyarlayacak bilgiyle donanmış insan kaynağının yetiştirilmiş olması hedeflenmektedir.

Dolayısıyla ders içerikleri de etkili iletişim kurma, halkla ilişkiler, türkçeyi düzgün konuşma, müşterilerle ilişkiler, çağrı merkezi nasıl yönetilmelidir gibi konularda gerekli bilgi donanıma sahip olmayı gerektirecek şekilde hazırlanmaktadır.

Çağrı Merkezi Hizmetleri Programından mezun olan öğrenciler, teorik ve uygulamalı olarak edindikleri bilgi ve deneyim doğrultusunda tüm kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarındaki çağrı merkezlerinde istihdam edilebileceklerdir. Çağrı merkezleri başta olmak üzere tüm müşteri temas noktalarında istihdam edilebilirler.

Mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavında gerekli başarıyı göstererek programın ilgili birimlerinde Lisans eğitimlerini tamamlayabilirler. Üniversitelerin 4 yıllık

- Halkla İlişkiler

- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

- Halkla İlişkiler ve Tanıtım

- İletişim

- İletişim Bilimleri

- İletişim Sanatları

- İletişim Tasarımı ve Medya

- İnsan Kaynakları Yönetimi

- İşletme

- İşletme Bilgi Yönetimi

- Lojistik Yönetimi

- Medya ve İletişim

- Medya ve Görsel Sanatlar

- Reklamcılık ve Halkla İlişkiler

- Yeni Medya ve Gazetecilik

- Yeni Medya

- Teknoloji ve Bilgi Yönetimi

- Yönetim Bilişim Sistemleri

programlarına geçiş yapabilirler.

Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Üniversitemiz Evliya Çelebi Yerleşkesinde bulunmaktadır. Yüksekokulda Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda internet bağlantılı ve teknolojik donanıma sahip (projeksiyon vb.) sınıflarda eğitim verilmektedir. Ayrıca meslek yüksekokulu öğrencilerin kalabileceği kredi ve yurtlar kurumuna yakın mesafededir.

f- Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânlarına ilişkin koşullar

Öğrenciler yüksekokul bünyesinde kısmi zamanlı olarak çalışma imkanına sahip değillerdir.

Son Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2023, Perşembe