Komisyonlar

 

AKADEMİK TEŞVİK KOMİSYONU
Bölüm Başkan Üye
Yönetim Organizasyon Doç. Dr. Emre SEZİCİ Doç. Dr. Hakan KARA
Dr. Öğr. Üyesi M. Mine ÇELİKKOL
Ulaştırma Hizmetleri Doç. Dr. Hakan KARA Doç. Dr. Emre SEZİCİ
Dr. Öğr. Üyesi M. Mine ÇELİKKOL
Toptan ve Perakende Satış Dr. Öğr. Üyesi A. Naci DOĞRUL Doç. Dr. H. Günsel DOĞRUL
Dr. Öğr. Üyesi M. Mine ÇELİKKOL
Sey. Tur. Ve Eğlence Hiz. Doç. Dr. Ö. Zafer GÜVEN Dr. Öğr. Üyesi E. Tuba TAMER
Dr. Öğr. Üyesi Metin ÇALIK
Otel Lokanta ve İkram Hiz. Dr. Öğr. Üyesi E. Tuba TAMER Doç. Dr. Ö. Zafer GÜVEN
Doç. Dr. Emre SEZİCİ
Muhasebe Ve Vergi Dr. Öğr. Üyesi Metin ÇALIK  
Doç. Dr. Ö. Zafer GÜVEN
Dış Ticaret Doç. Dr. H. Günsel DOĞRUL Doç. Dr. Hakan KARA
Dr. Öğr. Üyesi M. Mine ÇELİKKOL
Pazarlama Ve Reklamcılık Dr. Öğr. Üyesi  Emine OYUR Doç. Dr. H. Günsel DOĞRUL
Doç. Dr. Ö. Zafer GÜVEN
Büro Hiz.ve Sekreterlik Dr. Öğr. Üyesi Serpil GÜL ERSÖZ Doç. Dr. H. Günsel DOĞRUL
 
Finans-Bankacılık ve Sigorta. Dr. Öğr. Üyesi M. Mine ÇELİKKOL Doç. Dr. H. Günsel DOĞRUL
Doç. Dr. Emre SEZİCİ

 

MYO KOORDİNATÖRLERİ
Meslek Yüksekokul Koordinatörü Koordinatör
Dr. Öğr. Üyesi Ali Çağrı BURAN  
acagri.buran@dpu.edu.tr  
(0 274) 443 59 03  
FARABİ KOORDİNATÖRLERİ
Meslek Yüksekokul Farabi Koordinatörü ve Yardımcısı Koordinatör Koordinatör Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi A. Naci DOĞRUL Doç. Dr. H. Günsel DOĞRUL
naci.dogrul@dpu.edu.tr hgunsel.dogrul@dpu.edu.tr
(0 274) 443 59 50 (0 274) 443 00 00 Dahili: 6021
ERASMUS KOORDİNATÖRLERİ
Meslek Yüksekokul Farabi Koordinatörü ve Yardımcısı Koordinatör Koordinatör Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi A. Naci DOĞRUL Doç. Dr. H. Günsel DOĞRUL
naci.dogrul@dpu.edu.tr hgunsel.dogrul@dpu.edu.tr
(0 274) 443 59 50 (0 274) 443 00 00 Dahili: 6021
MEVLANA KOORDİNATÖRLERİ
Meslek Yüksekokul Farabi Koordinatörü ve Yardımcısı Koordinatör Koordinatör Yardımcısı
Doç. Dr. S. Süreyya BENGÜL Dr. Öğr. Üyesi Ali Çağrı BURAN
ssureyya.bengul@dpu.edu.tr acagri.buran@dpu.edu.tr
(0 274) 443 00 00 Dahili: 6035 (0 274) 443 59 04
BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ
Yönetim ve Organizasyon Bölümü Koordinatör Koordinatör Yardımcısı
Doç. Dr. Emre SEZİCİ Dr. Öğr. Üyesi Ali Çağrı BURAN
emre.sezici@dpu.edu.tr acagri.buran@dpu.edu.tr
(0 274) 443 59 60 (0 274) 443 59 04
Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Koordinatör Koordinatör Yardımcısı
Doç. Dr. Hakan KARA Öğr. Gör. Semih SÖNMEZ
hkara@dpu.edu.tr Semih.sönmez@dpu.edu.tr
(0 274) 443 59 00 (0 274) 443 59 31
Toptan ve Perakende Satış Bölümü Koordinatör Koordinatör Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi A. Naci DOĞRUL Öğr. Gör. Murat SARIKAYA
naci.dogrul@dpu.edu.tr murat.sarikaya@dpu.edu.tr
(0 274) 443 59 50 (0 274) 443 59 03
Seyahat Turizm ve Eğl. Hiz. Bölümü Koordinatör Koordinatör Yardımcısı
Doç. Dr. Ö. Zafer GÜVEN Öğr. Gör. Gülşen ÖZ
omerzafer.guven@dpu.edu.tr gülsen.sari@dpu.edu.tr
(0 274) 443 59 80 (0 274) 443 59 75
Muhasebe ve Vergi Bölümü Koordinatör Koordinatör Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Ali Çağrı BURAN  
acagri.buran@dpu.edu.tr  
(0 274) 443 59 04 (0 274) 443 00 00 Dahili: 
Dış Ticaret Bölümü Koordinatör Koordinatör Yardımcısı
Doç. Dr. H. Günsel DOĞRUL Öğr Gör. Tuba BOZOKLUOĞLU
gunseldogrul@dpu.edu.tr tuba.bozokluoglu@dpu.edu.tr
(0 274) 443 00 00 Dahili: 6021 (0 274) 443 00 00 Dahili: 6022
Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Koordinatör Koordinatör Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Emine OYUR Öğr. Gör. Ataullah ÜNAL
Ssüreyya.bengul@dpy.edu.tr ataullah.unal@dpu.edu.tr
(0 274) 443 00 00 Dahili: 6035 (0 274) 443 00 00 Dahili: 6036
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Koordinatör Koordinatör Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Serpil GÜL ERSÖZ Dr. Öğr. Üyesi Emine OYUR
serpil.gulersoz@dpu.edu.tr emine.oyur@dpu.edu.tr
(0 274) 443 00 00 Dahili: 6051 (0 274) 443 59 32
Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Koordinatör Koordinatör Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi M. Mine ÇELİKKOL Öğr. Gör. Muhammed YILMAZ
mine.celikkol@dpu.edu.tr muhammed.yilmaz@ dpu.edu.tr
(0 274) 443 00 00 Dahili: 6075 (0 274) 443 00 00 Dahili: 6080
Son Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021, Pazartesi