Komisyonlar

 

AKADEMİK TEŞVİK KOMİSYONU
Bölüm Başkan Üye
Yönetim Organizasyon Prof. Dr. Emre SEZİCİ Doç. Dr. Ö. Zafer GÜVEN
Dr. Öğr. Üyesi Ali Çağrı BURAN
Ulaştırma Hizmetleri Doç. Dr. Hakan KARA Doç. Dr. Ö. Zafer GÜVEN
Dr. Öğr. Üyesi Arzu BAYKARA TAŞKAYA
Toptan ve Perakende Satış Dr. Öğr. Üyesi A. Naci DOĞRUL Prof. Dr. Emre SEZİCİ
Doç. Dr. S. Süreyya BENGÜL
Sey. Tur. Ve Eğlence Hiz. Doç. Dr. Ö. Zafer GÜVEN Prof. Dr. Emre SEZİCİ
Doç. Dr. E. Tuba TAMER
Otel Lokanta ve İkram Hiz. Doç. Dr. E. Tuba TAMER Doç. Dr. Hakan KARA
Doç. Dr. Ö. Zafer GÜVEN
Muhasebe Ve Vergi Doç. Dr. Metin ÇALIK Doç. Dr. H. Günsel DOĞRUL
Doç. Dr. Şerife ÖNDER
Dış Ticaret Doç. Dr. H. Günsel DOĞRUL Doç. Dr. Hakan KARA
Dr. Öğr. Üyesi Arzu BAYKARA TAŞKAYA
Pazarlama Ve Reklamcılık Doç. Dr. S. Süreyya BENGÜL Prof. Dr. Emre SEZİCİ
Dr. Öğr. Üyesi Ali Çağrı BURAN
Büro Hiz.ve Sekreterlik Dr. Öğr. Üyesi Serpil GÜL ERSÖZ Doç. Dr. Hakan KARA
Dr. Öğr. Üyesi Arzu BAYKARA TAŞKAYA
Finans-Bankacılık ve Sigorta. Dr. Öğr. Üyesi M. Mine ÇELİKKOL Doç. Dr. H. Günsel DOĞRUL
Dr. Öğr. Üyesi Ali Çağrı BURAN

 

MYO KOORDİNATÖRLERİ
Meslek Yüksekokul Koordinatörü Koordinatör
Dr. Öğr. Üyesi A. Naci DOĞRUL  
naci.dogrul@dpu.edu.tr  
(0 274) 443 59 50  
FARABİ KOORDİNATÖRLERİ
Meslek Yüksekokul Farabi Koordinatörü ve Yardımcısı Koordinatör Koordinatör Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi A. Naci DOĞRUL Doç. Dr. H. Günsel DOĞRUL
naci.dogrul@dpu.edu.tr hgunsel.dogrul@dpu.edu.tr
(0 274) 443 59 50 (0 274) 443 00 00 Dahili: 6021
ERASMUS KOORDİNATÖRLERİ
Meslek Yüksekokul Farabi Koordinatörü ve Yardımcısı Koordinatör Koordinatör Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi A. Naci DOĞRUL Doç. Dr. H. Günsel DOĞRUL
naci.dogrul@dpu.edu.tr hgunsel.dogrul@dpu.edu.tr
(0 274) 443 59 50 (0 274) 443 00 00 Dahili: 6021
MEVLANA KOORDİNATÖRLERİ
Meslek Yüksekokul Farabi Koordinatörü ve Yardımcısı Koordinatör Koordinatör Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi A. Naci DOĞRUL Doç. Dr. H. Günsel DOĞRUL
naci.dogrul@dpu.edu.tr hgunsel.dogrul@dpu.edu.tr
(0 274) 443 59 50 (0 274) 443 00 00 Dahili: 6021
BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ
Yönetim ve Organizasyon Bölümü Koordinatör Koordinatör Yardımcısı
Prof. Dr. Emre SEZİCİ Öğr. Gör. Mehmet DOĞANAY
emre.sezici@dpu.edu.tr mehmet.doganay@dpu.edu.tr
(0 274) 443 59 60 (0 274) 443 59 64
Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Koordinatör Koordinatör Yardımcısı
Doç. Dr. Hakan KARA Öğr. Gör. Semih SÖNMEZ
hkara@dpu.edu.tr Semih.sönmez@dpu.edu.tr
(0 274) 443 59 30 (0 274) 443 59 31
Toptan ve Perakende Satış Bölümü Koordinatör Koordinatör Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi A. Naci DOĞRUL Öğr. Gör. Dr. D.Barış SUBAŞI
naci.dogrul@dpu.edu.tr dbaris.subasi@dpu.edu.tr
(0 274) 443 59 50 (0 274) 443 60 90
Seyahat Turizm ve Eğl. Hiz. Bölümü Koordinatör Koordinatör Yardımcısı
Doç. Dr. Ö. Zafer GÜVEN Öğr. Gör. Gülşen ÖZ
omerzafer.guven@dpu.edu.tr gülsen.sari@dpu.edu.tr
(0 274) 443 59 80 (0 274) 443 59 75
Muhasebe ve Vergi Bölümü Koordinatör Koordinatör Yardımcısı
Doç. Dr. Metin ÇALIK Öğr Gör. Tuba BOZOKLUOĞLU
metin.calik@dpu.edu.tr tuba.bozokluoglu@dpu.edu.tr
(0 274) 443 60 05 (0 274) 443 00 00 Dahili: 6022
Dış Ticaret Bölümü Koordinatör Koordinatör Yardımcısı
Doç. Dr. H. Günsel DOĞRUL Dr. Öğr. Üyesi Arzu Baykara TAŞKAYA
gunseldogrul@dpu.edu.tr abaykara.taskaya@dpu.edu.tr
(0 274) 443 00 00 Dahili: 6021 (0 274) 443 00 00 Dahili: 6020
Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Koordinatör Koordinatör Yardımcısı
Doç. Dr. S. Süreyya BENGÜL Dr. Öğr. Üyesi Emine OYUR
Ssüreyya.bengul@dpu.edu.tr emine.oyur@dpu.edu.tr
(0 274) 443 00 00 Dahili: 6035 (0 274) 443 00 00 Dahili: 5932
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Koordinatör Koordinatör Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Serpil GÜL ERSÖZ Öğr. Gör. Ali Osman ÖĞÜTCÜ
serpil.gulersoz@dpu.edu.tr aosman.ogutcu@dpu.edu.tr
(0 274) 443 00 00 Dahili: 6051 (0 274) 443 6077
Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Koordinatör Koordinatör Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi M. Mine ÇELİKKOL Öğr. Gör. Dr. Muhammed YILMAZ
mine.celikkol@dpu.edu.tr muhammed.yilmaz@ dpu.edu.tr
(0 274) 443 00 00 Dahili: 6075 (0 274) 443 00 00 Dahili: 6080
Son Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2023, Çarşamba