Kayıt Dondurma

          Dikkat : Buradaki bilgiler 25.04.2017 tarihi itibariyle, geçerli olan mevzuat ve yönetmeliklere göre hazırlanmıştır. Bu tarihten sonra meydana gelen değişikleri takip etmek ve yönetmeliklere uymak öğrencilerin sorumluluğundadır. Ek sorun ve sorularınızda Bölüm başkanlarınız ve danışmanlarınızla irtibata geçiniz. 

 

Herhangi bir nedenle öğrenime ara vermek (kayıt dondurma) mümkün müdür?

Evet. Öğrencilere, Haklı ve Geçerli Nedenler çerçevesinde kanıtlayacakları önemli nedenlerin ortaya çıkması halinde ilgili yönetim kurulu kararı kayıt dondurabilirler.

Kayıt dondurma (Akademik İzin) işlemini ne zaman yapmak zorundayım?

Akademik izin isteklerinin yarıyılın ilk dört haftası içinde yapılması gerekir. Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak müracaatlar işleme konulmaz.

En fazla ne kadar süre kayıt dondurabilirim?

Bir defada iki yarıyıla kadar olmak üzere, öğrenim süresi boyunca en fazla dört yarıyıl/iki yıl kaydınızı dondurulabilirsiniz.

Kayıt dondurma ile kayıt yaptırmamak arasında bir fark var mı?

Kayıt dondurduğunuz süreler eğitim-öğretimden sayılmaz. Kayıt yaptırmadığınız süreler Eğitim-Öğretimden sayılır.

Son Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2021, Salı