Akademik Personel

 

RESİM UNVAN ADI-SOYADI BÖLÜMÜ E-POSTA
Prof. Dr. Emre SEZİCİ Yönetim ve Organizasyon emre.sezici@dpu.edu.tr
Prof. Dr. Hakan KARA Ulaştırma Hizmetleri hakan.kara@dpu.edu.tr
Doç. Dr. H.Günsel DOĞRUL Dış Ticaret hgunsel.dogrul@dpu.edu.tr
Doç. Dr. Ö.Zafer GÜVEN

Otel Lokanta ve İkram

Hizmetleri

omerzafer.guven@dpu.edu.tr
Doç. Dr. S.Süreyya BENGÜL Pazarlama ve Reklamcılık ssureyya.bengul@dpu.edu.tr
Doç. Dr. Metin ÇALIK Muhasebe ve Vergi metin.calik@dpu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi A.Naci DOĞRUL Toptan ve Parakende Satış naci.dogrul@dpu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi M.Mine ÇELİKKOL

Finans-Bankacılık ve

Sigortacılık

mine.celikkol@dpu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Arzu BAYKARA TAŞKAYA Dış Ticaret arzu.bkaya@dpu.edu.tr
Doç. Dr. E.Tuba TAMER

Otel Lokanta ve İkram

Hizmetleri

eliftuba.beydilli@dpu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Hülya UZUN

Büro Hizmetleri ve

Sekreterlik

hulya.cinar@dpu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi A.Çağrı BURAN Yönetim ve Organizasyon acagri.buran@dpu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Serpil GÜL ERSÖZ

Büro Hizmetleri ve

Sekreterlik

serpil.gulersoz@dpu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Emine OYUR Pazarlama ve Reklamcılık emine.oyur@dpu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Gülten ŞEN Yönetim ve Organizasyon gulten.sen@dpu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi İsmail YOŞUMAZ Yönetim ve Organizasyon ismaily@dpu.edu.tr
Öğr. Grv. Semih SÖNMEZ Ulaştırma Hizmetleri semih.sonmez@dpu.edu.tr
Öğr. Grv. Gülşen ÖZ

Seyahat-Turizm ve Eğlence

Hizmetleri

gulsen.sari@dpu.edu.tr
Öğr. Grv. Serdar AYDINYURT

Emlak ve Emlak Yönetimi

serdar.aydinyurt@dpu.edu.tr
Öğr. Grv. Tuba BOZOKLUOĞLU Muhasebe ve Vergi tuba.bozokluoglu@dpu.edu.tr
Öğr. Grv. A.Osman ÖĞÜTÇÜ

Finans-Bankacılık ve

Sigortacılık

aliosman.ogutcu@dpu.edu.tr
Öğr. Grv. Hüseyin EROL

Finans-Bankacılık ve

Sigortacılık

huseyin.erol@dpu.edu.tr
Öğr. Grv. Mehmet DOĞANAY Yönetim ve Organizasyon mehmet.doganay@dpu.edu.tr

Öğr. Grv. Mehmet ÇELİK

Otel Lokanta ve İkram

Hizmetleri

mehmet.celik@dpu.edu.tr
Öğr. Grv. Murat KURT

Finans-Bankacılık ve

Sigortacılık

murat.kurt@dpu.edu.tr
Öğr. Grv. Dr. Sedat BÜTÜN

Otel Lokanta ve İkram

Hizmetleri

sedat.butun@dpu.edu.tr
Öğr. Grv. Ataullah ÜNAL Pazarlama ve Reklamcılık ataullah.unal@dpu.edu.tr
Öğr. Grv. Recep UYANIK

Finans-Bankacılık ve

Sigortacılık

recep.uyanik@dpu.edu.tr
Öğr. Grv. Kadri AVCI

Finans-Bankacılık ve

Sigortacılık

kadri.avci@dpu.edu.tr
Öğr. Grv. Dr. Muhammed YILMAZ

Finans-Bankacılık ve

Sigortacılık

muhammed.yilmaz@dpu.edu.tr
Öğr. Grv. Dr. Devrim Barış SUBAŞI Emlak ve Emlak Yönetimi devrim.subasi@dpu.edu.tr
Öğr. Grv. Elmas DÖNMEZ Muhasebe ve Vergi elmas.donmez@dpu.edu.tr
  Öğr. Grv. Dr Sami ÜNAL Ulaştırma Hizmetleri sami.unal@dpu.edu.tr
Öğr. Grv. Mehmet MUTLU Ulaştırma Hizmetleri mehmet.mutlu@dpu.edu.tr
Öğr. Grv. Ömür ÖZKUK Pazarlama ve Reklamcılık omur.ozkuk@dpu.edu.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2024, Perşembe