9-10 Eylül 2017 Dumlupınar Üniversitesi Lojistik Eğitim Standartları (Les) Çalıştayı

İndirmek İçin Aşağıdaki Şeride Tıkla

http://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/68/files/LES_CALISTAY_SONUC_B_LG_LEND_RME_YAZI.doc.docx

 

LOJİSTİK EĞİTİM STANDARTLARI (LES) ÇALIŞTAYI

 9-10 EYLÜL 2017 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

 

LOJİSTİK EĞİTİMİNDE STANDARTLAR OLMALI

   Lojistik Eğitim Standartları Çalıştayları’nın ilki 09-10 Eylül 2017 tarihlerinde LODER (Lojistik Derneği) ve Kütahya ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ortaklığında Dumlupınar Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

   2017 yılı itibarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil ülkemizde 63 lisans (fakülte),  28 yüksekokul ve 95 ön lisans (Meslek Yüksek Okulu) olmak üzere toplam 186 farklı eğitim veren okulda binlerce öğrenci eğitim görmektedir. Lojistik, Lojistik Yönetimi, Uluslararası Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Ulaştırma ve Lojistik, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık gibi farklı isimlere sahip bölüm ve programların amacı hep aynı: Lojistik sektörünün gereksinimleri doğrultusunda eğitim ve öğrenim gerçekleştirerek öğrencileri en donanımlı ve hazır şekilde sektöre kazandırmaktır.

   Bunu yaparken her üniversitenin programını kendi vizyonu doğrultusunda belirlemesi ve bu kapsamda farklı dersler planlaması çok doğal olmakla beraber lojistik sektöründe çalışacak mezunların temel bilgi ve becerilerinin, en azından asgari ortak noktada, benzerlik taşıması önemli bir noktadır. Ayrıca bu bölüm ve programlar arasında yatay ve dikey geçişlerin de yapıldığı dikkate alındığında, derslerin isim, süre, kredi miktarı ve içerik açısından bir uyum içinde olmasının fayda sağlayacağı muhakkaktır.

   Belirtilen programlar arasında asgari ortak noktaları ve buna bağlı temel meslek dersleri ve içeriklerini lojistik sektörünün gereksinmeleri doğrultusunda belirlemek üzere, LODER tarafından bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Grupta 55 farklı üniversiteden 84 öğretim elemanı ve sektör temsilcileri bulunmaktadır. Prof.Dr.Mehmet TANYAŞ’ın liderliğinde 2016 Haziran ayında başlatılan çalışmalar meyvesini vermeye başlamış ve daha önce bitirilen, referans program isimlerinin belirlenmesi, program kredi saatlerinin tespiti ve program çıktılarının belirlenmesi aşamalarının ardından ders içeriklerinin belirlenmesi maksadıyla yurdumuzun dört bir yanından çok sayıda öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve sektör temsilcisinin katılımıyla  9-10 Eylül 2017 tarihlerinde Dumlupınar Üniversitesi Merkez Kampüs - Evliya Çelebi Yerleşkesinde ilk çalıştay düzenlenmiştir.

   Çalıştay programı şu şekilde gerçekleşmiştir;

   Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Sosyal Bilimler MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ömer Zafer GÜVEN’in hoş geldiniz konuşması ile başlayan Çalıştay’da Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Barbaros BÜYÜKSAĞNAK “Lojistik Eğitiminde Standartlar Olmalı” başlıklı sunumunda katılımcılara güncel duruma ilişkin bilgi verdi.  Ardından ÜTİKAD Eski Yönetim Kurulu Başkanı ve FİATA Onur Kurulu Üyesi Sayın Kosta SANDALCI bir konuşma yaparak çalışmanın sektör açısından önemine vurgu yaptı ve katılımcılara başarılar diledi.

   Prof.Dr. Mehmet TANYAŞ tarafından verilen “Lojistik Mesleği ve Eğitimi” konulu brifingin ardından Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi GÖREN konuşmasında Dumlupınar Üniversitesi hakkında bilgi vermiş, katılımcılara çalışmalarında başarılar dileyerek ve arzu edilmesi halinde önümüzdeki yıl içinde düzenlenecek benzer bir Çalıştay’a da ev sahipliği yapabileceklerini belirterek katılımcıları üniversitelerinde görmekten memnuniyet duyduklarını belirtmişlerdir.

   Çalıştay öncesinde, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) "84-Ulaştırma Hizmetleri Alan Yeterlilikleri" ve MYK Ulusal Meslek Standartları ile Küresel FIATA Diploma Eğitimi dikkate alınarak her bir referans program için hazırlanan ve grup üyelerine puanlamaları için gönderilen "Program Çıktıları Listeleri" gelen puanlamalara göre büyükten küçüğe sıralanmış ve daha önce tespit edilen sayıda ortak program çıktısı belirlenmişti.  Çalıştay’ ın “Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu program çıktılarının belirlenmesi” başlıklı 1. oturumunda bu listelerdeki çıktılar katılımcılar tarafından tek tek ve detaylı olarak tartışıldı ve yapılan önerilerle nihai hale getirildi.

   Çalıştay’a Mesleki Yeterlilik Kurumu’nu temsilen Ankara’dan katılan Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı Uzman Yardımcıları Duygu Ergin KARACA ve Ceren YILMAZ  tarafından “Ulusal Meslek Standartları ve Yeterlikleri” konusunda brifing verildi ve katılımcıların soruları cevaplandırıldı.

   Ardından düzenlenen 2. oturum kapsamında; Çalıştay öncesinde gelen öneriler ve yapılan analizler dikkate alınarak her bir referans program için önerilen ders planları tamamlandı. Bu çalışmalar fakülteler, yüksekokullar ve meslek yüksekokulları için ayrı ayrı yapıldı.

   İki gün süresince yapılan çalışmalarda Çalıştay öncesinde grup üyeleri tarafından hazırlanan ders izleklerinden sadece 3 tanesi görüşülerek tamamlanabildi. Daha önce 2018 Nisan ayı içinde bir Çalıştay yapılması planlanmışken sadece ders izleklerinin görüşüleceği ilave bir Çalıştay’ın 2018 Ocak ayı sonunda yine bir hafta sonu bizlere ev sahipliği yapacak bir üniversitemizde yapılması kararlaştırıldı.

   Ocak ayında eksik kalan ders izleklerinin belirlenmesinin ardından planlı faaliyetler şu şekilde belirlenmiştir:

  1. Eğitimci Niteliklerinin Belirlenmesi ve Eğitimci Eğitimi
  2. Eğitim Ortamının Belirlenmesi (Laboratuvar, vd.)
  3. Referans Ders Kitaplarının Ortaklaşa Yazılması
  4. Kritik Başarı Etmenlerinin Belirlenmesi
  5. Program Performans Ölçüm Sisteminin Oluşturulması
  6. Denetim ve Raporlama Sisteminin Oluşturulması

 

 

 

 

 

bbb

23 Ekim 2017, Pazartesi / 520 defa okundu.