Emlak Sektöründe Nitelikli İşgücü İhtiyacının Karşılanmasında Üniversitelerin Rolü

Emlak Sektöründe Nitelikli İşgücü İhtiyacının Karşılanmasında Üniversitelerin Rolü

Emlak Sektöründe Nitelikli İşgücü İhtiyacının Karşılanmasında Üniversitelerin Rolü konulu çalıştay Bursa Uludağ  Üniversitesi Emlak Yönetimi Programı ile Bursa Emlak Müşavirleri Esnaf Odası iş birliği ile 24 – 25 Kasım 2023 tarihinde Nilüfer / Bursa’da gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya toplam on üç üniversitemizden toplam 25 öğretim elamanı katılmıştır.
Çalıştayda Türkiye’de akademik düzeyde eğitim veren üniversitelerdeki öğretim elamanlarının bir araya gelmesi ve karşılıklı etkileşim ortamının geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Kütahya Sosyal Bilimler MYO Emlak Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğrt. Üyesi A. Naci DOĞRUL, çalıştaya üniversitemizi temsilen katılmıştır. Sonuç raporunda;

1. Meslek yasasının altyapısının oluşturulması sürecinde meslek kuruluşlarının yanında üniversitelerin de görüş ve önerileri dikkate alınması,
2. Meslek yasasında meslek ile ilgili kavramların ve meslek tanımının açık bir dille ortaya konulması,
3. “Meslek adaleti” kavramı doğrultusunda üniversitelerin emlak yönetimi programlarından mezun olan öğrenciler; sektördeki diğer kişilerden ayrışmaları için Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği’nde tanımlanan Seviye 5 Sorumlu Emlak Danışmanlığı kategorisinin bir üst kademesi olacak şekilde haklara sahip olmasına, buna ilave olarak “Seviye 6”, “Emlak Müşavirliği”, vb. ayrı bir alan tanımlanmasına ve bu alanın içeriği ayrıntılı olarak açıklanmasına, 4. Üniversitelerin Emlak Yönetimi programlarından mezun olmuş kişilerin, emlak danışmanlığı mesleğinin gerektirdiği mesleki /teknik bilgi ve becerileri kazanmış kişiler olarak kabul edilmesi gerekliliğine,
5. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilen Seviye 5 ve Seviye 4 sınavları sıkı bir şekilde denetime tabi tutulmasının gerekliliğine vurgu yapılmıştır.

Son Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2023, Cuma