Görev Tanımı

Kalite Güvence Sistemi Alt Çalışma Grubu Görev Tanımı

1-Üniversitenin kalite güvence politikalarının ve bu politikaları hayata geçirmek üzere stratejilerin belirlenerek üniversite yönetimine sunulması,

2-Üniversitenin iç değerlendirme faaliyetlerinde kullandığı performans göstergelerinin diğer çalışma gruplarından gelen öneriler doğrultusunda gözden geçirilmesi,

3-İç paydaşlardan görüş alınmasına yönelik memnuniyet anketleri, paydaş anketleri vb. mekanizmaların işletilmesi,

4-Dış paydaşların karar alma ve yönetim süreçlerine katılımının sağlanması için oluşturulacak Danışma Kurulu toplantılarının takip edilmesi,

5-Performans göstergeleri ve tüm birimlerden derlenen iç değerlendirme raporları doğrultusunda Kalite Komisyonu genel oturumunda görüşülmek üzere kurum iç değerlendirme raporunun kalite güvence sistemi ile ilgili bölümünün kaleme alınması,

6-Birim raporları doğrultusunda kalite güvence sistemi faaliyetleri ile ilgili iyileştirme alanlarının tespit edilmesi ve iyileştirme eylem planlarının Kalite Komisyonu genel oturumunda görüşülmek üzere hazırlanması,

7-Yeni mezun olan öğrencilere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından uygulanan Çıkış Anketinin gözden geçirilmesi, uygulama ve değerlendirme sonuçlarının Kalite Komisyonuna iletilmesi,

8-Kurumsal Geri Bildirim Raporunda kalite güvencesi sistemi ile ilgili görüşlerin değerlendirilmesi.

Son Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2019, Cuma