Üye Listesi

ULUSLARARASILAŞMA ALT ÇALIŞMA GRUBU

S.N.

UNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

1

Dr. Öğr. Üyesi

A. Naci DOĞRUL

Koordinatör

2

Doç. Dr.

H. Günsel DOĞRUL

Üye

3

Öğr. Gör.

Mehmet ÇELİK

Üye

4

Öğr. Gör.

Erdal KAYIKÇI

Üye

5

Öğr. Gör. Devrim Barş SUBAŞI Üye

6

Araştırmacı

Fatih Mehmet DERE

Üye

 

Son Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021, Pazartesi