2019/2 Sayılı Toplantı

T.C.

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Birim Kalite Komisyonu

Toplantı Tarihi ve Saati

19.12.2019 / 10:00

Toplantı Sayısı

2019/2

 

GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış konuşması ve yoklama,
 2. Gündem maddelerinin okunarak, ilave edilecek husus varsa, gündeme madde olarak alınması,
 3. Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Kalite Alt Çalışma Gruplarının yaptığı toplantılarda alınan karaların görüşülmesi,
 4. Bir sonraki toplantının gündem maddelerinin ve tarihinin belirlenmesi,
 5. Dilek ve temenniler.

KARARLAR:

1 - 19.12.2019 tarihli toplantı davetine istinaden MYO toplantı odasında saat:10:00 da katılım listesinde belirtilen üyelerin katılımı ile toplanıldı. Toplantının başlangıcında Kalite Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Hakan KARA tarafından “Birim Kalite Komisyonu” açılış konuşması yapıldı.

2 - Toplantı gündem maddeleri okundu. “Gündem maddelerinin olduğu gibi kabul edilmesine” karar verildi ve gündeme geçildi.

3 - Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, kalite alt çalışma gruplarının yaptığı toplantılarda alınan karaların görüşülmesine başlandı;

 • AR-GE Alt Çalışma Grubunun 14.11.2019 tarih ve 2019-01 sayılı toplantısında alınan kararlar üzerine görüşüldü ve oluğu gibi kabul edildi.
 • Eğitim ve Öğretim Alt Çalışma Grubunun 21.11.2019 tarih ve 2019-01 sayılı toplantısında alınan kararlar üzerine görüşüldü ve olduğu gibi kabul edildi.
 • Yönetim Sistemi Alt Çalışma Grubunun 21.11.2019 tarih ve 2019-01 sayılı toplantısında alınan kararlar üzerine görüşüldü ve olduğu gibi kabul edildi.
 • Mevcut Durum ve Memnuniyet Analizi Alt Çalışma Gurubunun 14.11.2019 tarih ve 2019-01 sayılı toplantısında alınan kararlar üzerine görüşüldü ve olduğu gibi kabul edildi.
 • WEB Sayfası ve Bologna Bilgileri Güncelleme Alt Çalışma Grubunun 21.11.2019 tarih ve 2019-01 sayı1ı toplantısında alınan kararlar üzerine görüşüldü ve olduğu gibi kabul edildi.
 • Uluslararasılaşma Alt Çalışma Grubunun 20.11.2019 tarih ve 2019-01 sayılı toplantısında alınan kararlar üzerine görüşüldü ve olduğu gibi kabul edildi.
 • Birim Danışma Kurulunun 26.11.2019 tarih ve 2019-01 sayılı toplantısında alınan kararlar üzerine görüşüldü ve olduğu gibi kabul edildi.
 • Birim Kalite Kurulunun 13.11.2019 tarih ve 2019-01 sayılı toplantısında alınan kararlar üzerine görüşüldü ve olduğu gibi kabul edildi.

4 - Bir sonraki toplantının gündem maddeleri aşağıdaki şekliyle kabul edilmiştir.

 • Alt çalışma gruplarının tamamının 2020 yılı 1. toplantılarının bitmesinden sonra Birim Kalite Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Hakan KARA‘nın belirleyeceği tarihte toplantı yapılmasına ve Alt Çalışma Gruplarının 2020 yılı 1. toplantı karalarının değerlendirilmesine karar verildi.

5 - Dilek ve temenniler ile toplantı sona ermiştir.

Son Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2020, Cuma