2019/2 Sayılı Toplantı

T.C.

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Eğitim ve Öğretim Alt Çalışma Grubu

Toplantı tarihi ve saati

12/12/2019/10:00

Toplantı Sayısı

2019/2

 

GÜNDEM MADDELERİ:

  1. Açılış konuşması ve yoklama
  2. Gündem maddelerinin okunarak ilave edilecek husus varsa gündeme madde olarak alınması,
  3. Bir önceki toplantı tutanaklarının imzalanması,
  4. Bir önceki toplantıda planlanan Faaliyet Raporlarının değerlendirilmesi,
  5. Matbu sınav evrakının oluşturulması ile ilgili olarak yapılan çalışmaların raporlarının değerlendirilmesi.

*Oryantasyon eğitimi ile ilgili standart sunumunun hazırlanması ile ilgili olarak yapılan çalışmaların raporlarının değerlendirilmesi.

*Dikey Geçiş Sınavı eğitimi ile ilgili standart sunumunun hazırlanması ile ilgili olarak yapılan çalışmaların raporlarının değerlendirilmesi.

*Staj Protokolleri ile ilgili olarak yapılan çalışmaların raporlarının değerlendirilmesi.

*Öğretim Komisyonunun görevleri ve içeriğinin oluşturulması ile ilgili olarak yapılan çalışmaların raporlarının değerlendirilmesi.

*Akademik ve İdari Personel eğitimi ile ilgili içeriğin ve organizasyonun belirlenmesi ile ilgili olarak yapılan çalışmaların raporlarının değerlendirilmesi.

*Öğrenci Memnuniyeti Anketinin Eğitim Öğretim Bölümünün gözden geçirilmesi, uygulama ve değerlendirme süreçlerinin takip edilmesi ile ilgili olarak yapılan çalışmaların raporlarının değerlendirilmesi.

*Üniversitenin mezun takip sisteminde birimle ilgili bilgilerin bilgi akışının sağlanması ile ilgili olarak yapılan çalışmaların raporlarının değerlendirilmesi.

5-Bir sonraki toplantının gündem maddelerinin ve tarihinin belirlenmesi,

6-Dilek ve temenniler.

 

KARARLAR:

1-Eğitim ve Öğretim Alt Çalışma Grubu Koordinatörü Doç. Dr. Şerife ÖNDER tarafından “Eğitim ve Öğretim Alt Çalışma Grubu Bilgilendirme Toplantısı” açılış konuşması yapıldı.

2-Toplantı gündem maddeleri okundu. “Gündem maddeleri olduğu gibi kabul edildi ”

3- Bir önceki toplantı tutanakları imzalanarak toplantıya devam edildi.

4-Alt Çalışma Grubu Üyeleri tarafından hazırlanan Faaliyet Raporlarının değerlendirilmesi üzerine görüşüldü. Yapılan görüşmelerde;

* Eğitim ve Öğretim Alt Çalışma Grubu Faaliyet Planına göre görevlendirilen Öğr. Gör. Semih SÖNMEZ ve MYO Sekreteri Hüseyin ÇAYIR tarafından Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu programlarında okutulan derslere ait sınav soru evraklarının ve arşiv zarflarının matbu olarak hazırlanan örnekleri incelendi.

İlaveler yapılarak olması istenilen şablonun bir sonraki toplantıda değerlendirilmek üzere yazılı olarak rapor edilmesine karar verildi.

*Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Birinci Sınıf öğrencilerine her yıl düzenli olarak oryantasyon eğitiminde kullanmak amacı ile Eğitim Öğretim Alt Çalışma Grubu Faaliyet Planına göre görevlendirilen Öğr. Gör. Ali Osman ÖĞÜTÇÜ, Öğr. Gör. Mehmet ÇELİK ve Bil. İşlt. Şahin ELMÜLK tarafından oluşturulan sunum ve dokümanlar değerlendirildi.

Her yıl düzenli olarak güz döneminin ilk haftası birinci sınıf öğrencilerine bölüm bazında oryantasyon eğitimi verilmesine ayrıca birim bazında hazırlanan oryantasyon eğitim sunumunun Meslek Yüksekokulumuz WEB Sayfasında da yayınlanmasına karar verildi.  

*Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu programlarında okuyan öğrencilerin Dikey Geçiş Sınavı eğitimi için, Eğitim Öğretim Alt Çalışma Grubu Faaliyet Planına göre görevlendirilen Öğr. Gör. Sedat BÜTÜN, Öğretim Görevlisi Ataullah ÜNAL ve Bil. İşlt Zekeriya AKKAŞ tarafından hazırlanan sunum incelendi.

Değerlendirme amaçlı alt çalışma grubu üyelerine mail ve whatsapp yoluyla gönderilmesine, gerek görüldüğü takdirde ilavelerin yapılarak bir sonraki toplantıda değerlendirilmesine. her yıl düzenli olarak güz dönemi başında ikinci sınıf öğrencilerine anlatılmasına karar verildi.

*Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu programlarında okuyan öğrencilerin stajları için, Dış paydaşlarla staj protokolleri oluşturulması amacıyla, Eğitim Öğretim Alt Çalışma Grubu Faaliyet Planına göre görevlendirilen Öğr. Gör. Murat SARIKAYA ve Bil. İşlt Arya Albina BİLGİN tarafından hazırlanan örnek staj protokolleri değerlendirildi.

Birim Danışma Kurulu üyeleri ile konu ile alakalı fikir alışverişinde bulunulmasına, bir sonraki toplantıda sunulmak üzere daha ayrıntılı staj protokollerinin oluşturulmasına karar verildi. Ayrıca İşkur İşe Yerleştirme programına örnek amaçlı muhasebe bölümü adına başvurulduğu ve sonraki zamanlarda tüm bölümler bazında bu çalışmaların yapılmasına karar verildi.

*Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu programlarında okutulan derslere yönelik olarak Eğitim Öğretim Alt Çalışma Grubu Faaliyet Planına göre görevlendirilen Doç. Dr. Emre SEZİCİ ve Dr. Öğr. Üyesi M. Mine ÇELİKKOL tarafından Öğretim Komisyonunun çalışmayı planladığı konu başlıkları üzerine görüşüldü.

Müfredat güncellemelerinin iç ve dış paydaşlarla birlikte 2020 yılında Üniversite bünyesinde tüm meslek yüksekokullarıyla ortak programlar dahilinde yapılma teklifinin bir üst kurula sunulmasına, karar verildi.

*Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Akademik ve İdari Personelinin mesleki gelişimlerinin sürdürülmesi ve becerilerinin iyileştirilmesi için Eğitim Öğretim Alt Çalışma Grubu Faaliyet Planına göre görevlendirilen, Dr. Öğr. Üyesi Emine OYUR, Öğr. Gör. Ataullah ÜNAL ve Memur Esra AKAY’ ın hazırladıkları akademik, idari ve hizmet personelleri için eğitim programı konu başlıkları değerlendirildi.

Bu eğitimlerin bütçelerinin oluşturulması ve öğrencilere yönelik yapılabilecek eğitim çalışmaları içinde çalışma yapılmasına karar verildi.

*Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yapılmış olan Memnuniyeti Anketlerinden Eğitim Öğretim Bölümünün gözden geçirilmesi, uygulama ve değerlendirme süreçlerinin takip edilmesi için, Eğitim Öğretim Alt Çalışma Grubu Faaliyet Planına göre görevlendirilen Dr. Öğr. Üyesi Metin ÇALIK, Dr. Öğr. Üyesi Arzu BAYKARA TAŞKAYA ve Bilg. İşlt. Halime ÖRNEK tarafından uygulanmakta olan anketler hakkında bilgi verildi.

Öğrenci Memnuniyet Anket veri girişinin devam ettiği henüz güncel anket verisi bulunmadığı bir sonraki toplantıda hazırlanıp rapor edileceğine karar verildi.

*Üniversitenin mezun takip sisteminde birimle ilgili bilgilerin bilgi akışının sağlanması ile ilgili olarak; Eğitim Öğretim Alt Çalışma Grubu Faaliyet Planına göre görevlendirilen Öğr. Gör. Mehmet GÖL, Öğr. Gör Gülten ŞEN ve Bil. İşlt Arya ALBİNA BİLGİN’ in ortaklaşa yaptıkları çalışmalar sonucunda Meslek Yüksekokulumuz WEB sayfasına Mezun Portalı Linki eklenmiştir.

5-Bir sonraki toplantının 2020 Şubat ayı içerisinde KSBMYO Toplantı odasında yapılmasına ve gündem maddelerinin aşağıdaki şekilde olmasına karar verilmiştir.

 

GÜNDEM MADDELERİ:

 

-Açılış konuşması ve yoklama

-Bir önceki toplantı tutanaklarının imzalanması,

-Bir önceki toplantıda planlanan Faaliyet Raporlarının değerlendirilmesi,

-Dilek ve temenniler ile toplantı sona ermiştir.

 

Son Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2019, Pazartesi