2019/2 Sayılı Toplantı

T.C.

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Kalite Güvence Sistemi Alt Çalışma Grubu

Toplantı tarihi ve saati

21.12.2019/ 10:00

Toplantı Sayısı

2019/2

 

GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış konuşması ve yoklama
 2. Gündem maddelerinin okunarak ilave edilecek husus varsa gündeme madde olarak alınması,
 3. AR-GE Alt Çalışma Grubunun 2019-02 sayılı toplantı tutanaklarının değerlendirilmesi üzerine görüşme,
 4. Eğitim ve Öğretim Alt Çalışma Grubunun 2019-02 sayılı toplantı tutanaklarının değerlendirilmesi üzerine görüşme,
 5. Yönetim Sistemi Alt Çalışma Grubunun 2019-02 sayılı toplantı tutanaklarının değerlendirilmesi üzerine görüşme,
 6. Mevcut Durum ve Memnuniyet Analizi Alt Çalışma Grubunun 2019-02 sayılı toplantı tutanaklarının değerlendirilmesi üzerine görüşme,
 7. WEB Sayfası ve Bologna Bilgileri Güncelleme Alt Çalışma Grubunun 2019-02 sayılı toplantı tutanaklarının değerlendirilmesi üzerine görüşme,
 8. Uluslararasılaşma Alt Çalışma Grubunun 2019-02 sayılı toplantı tutanaklarının değerlendirilmesi üzerine görüşme,
 9. Birim Danışma Kurulu 2019-02 sayılı toplantı tutanaklarının değerlendirilmesi üzerine görüşme,
 10. Birim Kalite Kurulunun 2019-02 sayılı toplantı tutanaklarının değerlendirilmesi üzerine görüşme,
 11. Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu içerisinde Engelli Birimi kurulması ve personel yetkilendirilmesi üzerine görüşme,
 12. Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu içerisinde Birim Kalite Yönetim Sistemi Koordinatörlüğü Ofisi kurulması ve personel yetkilendirilmesi üzerine görüşme,
 13. Bir sonraki toplantının gündem maddelerinin ve tarihinin belirlenmesi,
 14. Dilek ve temenniler.

KARARLAR:

1-Kalite Güvence Sistemi Alt Çalışma Grubu Koordinatörü Doç. Dr. Hakan KARA tarafından “Kalite Güvence Sistemi Alt Çalışma Grubu Bilgilendirme Toplantısı” açılış konuşması yapıldı.

2-Toplantı gündem maddeleri okundu. “Gündem maddelerinin olduğu gibi kabul edildi.

3-AR-GE Alt Çalışma Grubunun 11.12.2019 tarih ve 2019-02 sayılı toplantısında alınan kararlar üzerine görüşüldü ve olduğu gibi kabul edildi.

7-Eğitim ve Öğretim Alt Çalışma Grubunun 12.12.2019 tarih ve 2019-02 sayılı toplantısında alınan kararlar üzerine görüşüldü ve olduğu gibi kabul edildi

8-Yönetim Sistemi Alt Çalışma Grubunun 11.12.2019 tarih ve 2019-02 sayılı toplantısında alınan kararlar üzerine görüşüldü ve olduğu gibi kabul edildi.

9-Birim Danışma Kurulu 12.12.2019 tarih ve 2019-02 sayılı toplantısında alınan kararlar üzerine görüşüldü ve olduğu gibi kabul edildi.

 • Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu içerisinde kurulan Engelsiz Eğitim Koordinatörlüğü Biriminde yürütülecek iş ve işlemlerin personel yetkilendirilmesi üzerine görüşme neticesinde; Öğrenci İşleri personeli Memur Arya Albina BİLGİN ‘in ve Yardımcı/yedek personel olarak Memur Hasan Hüseyin GENÇ’in görevlidirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

10-Birim Kalite Kurulunun 19.12.2019 tarih ve 2019-02 sayılı toplantısında alınan kararlar üzerine görüşüldü ve olduğu gibi kabul edildi

11-Mevcut Durum ve Memnuniyet Analizi Alt Çalışma Gurubunun 12.12.2019 tarih ve 2019-02 sayılı toplantısında alınan kararlar üzerine görüşüldü ve olduğu gibi kabul edildi.

12-WEB Sayfası ve Bologna Bilgileri Güncelleme Alt Çalışma Grubunun 12.12.2019 tarih ve 2019-02 sayılı toplantısında alınan kararlar üzerine görüşüldü ve olduğu gibi kabul edildi.

13-Uluslararasılaşma Alt Çalışma Grubunun 11.12.2019 tarih ve 2019-02 sayılı toplantısında alınan kararlar üzerine görüşüldü ve olduğu gibi kabul edildi.

14-Bir sonraki toplantının da KSBMYO Toplantı odasında yapılmasına ve gündem maddelerinin aşağıdaki şekilde olmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ:

-Açılış konuşması ve yoklama

-Bir önceki toplantı tutanaklarının imzalanması,

-Bir önceki toplantıda planlanan Faaliyet Raporlarının değerlendirilmesi,

      15-Dilek ve temenniler ile toplantı sona ermiştir.

 

Doç. Dr. Hakan KARA

Koordinatör

Doç. Dr. Şerife ÖNDER

Koordinatör Yardımcısı

Doç. Dr. Emre SEZİCİ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi M.Mine ÇELİKKOL

Üye

Öğr. Gör. Murat SARIKAYA

Üye

Öğr. Gör. Semih SÖNMEZ

Üye

Dr.Öğr.Üyesi Emine OYUR

Üye

Dr.Öğr.Üyesi Arzu BAYKARA TAŞKAYA

Üye

Dr.Öğr.Üyesi Metin ÇALIK

Üye

Öğr.Gör.Gülten ŞEN

Üye

Öğr.Gör. Ali Osman ÖĞÜTÇÜ

Üye

Öğr.Gör. Ataullah ÜNAL

Üye

Öğr.Gör. Sedat BÜTÜN

Üye

Öğr.Gör. Mehmet GÖL

Üye

Öğr.Gör. Mehmet ÇELİK

Üye

MYO Sekreteri Hüseyin ÇAYIR

Üye

Bilg.İşlt. Halime ÖRNEK

Üye

Bilg.İşlt. Şahin ELMÜLK

Üye

Bilg.İşlt. Zekeriya AKKAŞ

Üye

Memur Esra AKAY

Üye

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020, Salı