2019/2 Sayılı Toplantı

T.C.

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

KÜTAHYA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

ULUSLARARASILAŞMA ALT ÇALIŞMA GRUBU

Toplantı tarihi ve saati

11.12.2019/11:00

Toplantı Sayısı

2019/2

 

 

GÜNDEM MADDELERİ

  1. Açılış ve yoklama
  2. Bir önceki toplantı tutanaklarının imzalanması
  3. Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu programlarında eğitim gören ve görecek olan öğrenci sayılarını artırmak üzere izlenebilecek politikaların belirlenmesi,
  4. Mevcut yabancı uyruklu öğrencilere yönelik akademik ve sosyo-kültürel uyum alanlarında rehberlik ve destek faaliyetlerinin neler olabileceğini belirlemek,
  5. AB Gençlik Araştırma ve Uygulama destek programlarına yazılan çok uluslu ve çok ortaklı proje başvurularının sayısının arttırılmasına yönelik proje yazma ve yönetme eğitimleri ile personelin özendirilmesi, desteklenmesi ve performansının arttırılması hususunda yapılabilecekleri değerlendirmek,
  6. Öğrencilerin, öğretim elamanlarının ve idari personelin öğrenim, ders verme ve staj hareketliliklerinden yararlandırılmasının teşvik edilmesi; bu amaçla bilgilendirme ve tanıtım toplantılarının yapılmasını planlamak,
  7. Dilek ve temenniler ile toplantı sona ermiştir.

 

KARARLAR:

1-20.11.2019 tarihli toplantı davetine istinaden MYO toplantı odasında saat 11:00 da katılım listesinde belirtilen üyelerin katılımı ile toplanıldı; Toplantının başlangıcında Uluslararasılaşma Alt Çalışma Grup Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi A. Naci DOĞRUL tarafından “Uluslararasılaşma Alt Çalışma Grubu Bilgilendirme Toplantısı” yapıldı.

2-Toplantı gündem maddeleri okundu. “Gündem maddelerinin olduğu gibi kabul edilmesine” karar verildi ve gündeme geçildi.

3- Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu programlarında eğitim gören ve görecek olan öğrenci sayılarını artırmak üzere izlenebilecek politikaların Üniversitemiz Rektörlük Makamının alacağı kararlar doğrultusunda yürütülmesine,

4- Mevcut yabancı uyruklu öğrencilere yönelik akademik ve sosyo-kültürel uyum alanlarında rehberlik ve destek faaliyetlerine istinaden, oryantasyon eğitimlerinin düzenli şekilde verilmesi,  

5- AB Gençlik Araştırma ve Uygulama destek programlarına yazılan çok uluslu ve çok ortaklı proje başvurularının sayısının arttırılmasına yönelik proje yazma ve yönetme eğitimleri ile personelin özendirilmesi, desteklenmesi ve performansının arttırılması hususunda yapılabilinecek çalışmalar üzerine araştırmaların yapılmasının devam edilmesine,

6-Öğrencilerin, öğretim elamanlarının ve idari personelin öğrenim, ders verme ve staj hareketliliklerinden yararlandırılmasının teşvik edilmesi; bu amaçla bilgilendirme ve tanıtım toplantılarının yapılması üzerine görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonucunda, Meslek Yüksekokulumuzda eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin staj yeri konusunda yaşadıkları sorunları en aza indirmek üzere Bölümler bazında öğrencilere danışmanlık yapılmasına,

7- Bir sonraki toplantının 2020 Şubat Ayı içerisinde yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

Son Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2020, Salı