2019/2 Sayılı Toplantı

T.C.

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

WEB Sayfası ve Bologna Bilgileri Güncelleme Alt Çalışma Grubu

Toplantı tarihi ve saati

12.12.2019  / 11:00

Toplantı Sayısı

2019/2

 

GÜNDEM MADDELERİ

  1. Açılış konuşması ve yoklama
  2. Gündem maddelerinin okunarak ilave edilecek husus varsa gündeme madde olarak alınması,
  3. Web sayfasını öğrenciler tarafından kullanımını arttırmak üzere yapılabilecekler,
  4. KSBMYO Web sayfasının İngilizce içeriğinin oluşturulması üzere yapılabilecekler,
  5. KSBMYO Web sayfası SSS içeriği üzerine görüşme,.
  6. KSBMYO Web sayfasında yer alan matbu evrakların gözden geçirilmesi,
  7. Bir sonraki toplantının gündem maddelerinin ve tarihinin belirlenmesi,
  8. Dilek ve temenniler.

 

KARARLAR:

1- 12.12.2019 tarihli toplantı davetine istinaden Myo Toplantı Odasında saat:11:00 de katılım listesinde belirtilen üyelerin katılımı ile toplanıldı; Toplantının başlangıcında WEB Sayfası ve Bologna Bilgileri Güncelleme Alt Çalışma Grubu koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ali Çağrı BURAN tarafından toplantı açılış konuşması yapıldı.

2- Toplantı gündem maddeleri okundu. “Gündem maddelerinin olduğu gibi kabul edilmesine” karar verildi ve gündeme geçildi.

3-. Web sayfasını öğrenciler tarafından kullanımını arttırmak üzere yapılabilecekler üzerine görüşüldü;

Dr. Öğr. Üyesi A.Çağrı BURAN ‘ın teklifi ile OBS ye erişimin KSBMYO WEB sayfası üzerinden yapılması için öğrencilerin teşvik edilmesi adına ilan panolarında gerekli duyuruların yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

4- KSBMYO Web sayfasının İngilizce içeriğinin oluşturulması için gerekli çeviri programları ya da yazılımlar hakkında Bil. İşl. Arya Albina BİLGİN tarafından bir araştırma yürütülmesine oy birliği ile karar verildi.

5- KSBMYO Web sayfası SSS içeriği üzerine görüşmede Araştırmacı F.Mehmet DERE tarafından öğrenci işleri hakkında; Bil. İşl. A. Albina BİLGİN tarafından da Staj işleri ve mezuniyet işlemleri hakkında hazırlanan SSS dosyaları grup üyelerine sunuldu ve incelendi, gerekli müdahele ve düzeltmeler yapılarak son hali ile web sayfasına konulmasına oy birliği ile karar verildi.

6- KSBMYO Web sayfasında yer alan matbu evrakların gözden geçirilmesi sonucunda, yayınlanan örnek matbu dilekçelerde yer alan üniversite logolarının ve antetlerin kaldırılması gerektiğine oy birliği ile karar verildi.

7- Bir sonraki toplantının gündem maddelerinin ve tarihinin belirlenmesi;

 

Bir sonraki toplantının gündem maddeleri aşağıdaki şekliyle kabul edilmiştir.

     - Bir önceki toplantı tutanağının okuması ve imzalanması.

     - Yeni dönem Bologna bilgilerinin  düzenlenmesi,

   -Web sayfasının İngilizce olarak düzenlenmesi ve üzerine yapılan çalışmaların           değerlendirilmesi.

      -Mezun portalı linkinin konulması üzerine görüşme,    

     - Dilek ve temenniler ile toplantı sona ermiştir.

 

Son Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2020, Çarşamba