2019/1 Sayılı Toplantı

T.C.

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Eğitim ve Öğretim Alt Çalışma Grubu

Toplantı tarihi ve saati

21/11.2019/10:00

Toplantı Sayısı

2019/1

 

GÜNDEM MADDELERİ:

 1. Açılış konuşması ve yoklama
 2. Gündem maddelerinin okunarak ilave edilecek husus varsa gündeme madde olarak alınması,
 3. Eğitim ve Öğretim Alt Çalışma Grup üyelerinin güncellenmesi,
 4. Eğitim ve Öğretim Alt Çalışma Grup raportörünün belirlenmesi,
 5. Eğitim ve Öğretim Alt Çalışma Grup Üyelerinin görev tanımları üzerine görüşme,
 6. Eğitim ve Öğretim Alt Çalışma Grubu içerisinde görev dağılımı yapılması üzerine görüşme,
 7. Matbu sınav evraklarının oluşturulmasının görüşülmesi,
 8. 1. Sınıf öğrencilerine her yıl düzenli olarak oryantasyon eğitiminde kullanmak amacı ile standart bir sunum oluşturulmasının görüşülmesi,
 9. 2. Sınıf öğrencilerine her yıl düzenli olarak DGS eğitiminde kullanmak amacı ile standart bir sunum oluşturulmasının görüşülmesi,
 10. Dış paydaşlarla staj protokolleri oluşturulmasının görüşülmesi,
 11. Bölümlerde öğretim komisyonlarının oluşturulmasının görüşülmesi,
 12. Akademik ve İdari Personelin mesleki gelişimlerinin sürdürülmesi ve becerilerinin iyileştirilmesi için faaliyet ve kurum içi eğitim çalışmalarının değerlendirilmesinin görüşülmesi,
 13. Bir sonraki toplantının gündem maddelerinin ve tarihinin belirlenmesi,
 14. Dilek ve temenniler.

KARARLAR:

1-Eğitim ve Öğretim Alt Çalışma Grubu Koordinatörü Doç. Dr. Hakan KARA tarafından “Eğitim ve Öğretim Alt Çalışma Grubu Bilgilendirme Toplantısı” açılış konuşması yapıldı.

2-Toplantı gündem maddeleri okundu. “Gündem maddelerinin olduğu gibi kabul edildi ”ve gündem maddelerine ek olarak aşağıdaki iki maddesi eklenmesine karar verildi ve gündeme geçildi.

 • Öğrenci Memnuniyeti Anketinin Eğitim Öğretim Bölümünün gözden geçirilmesi, uygulama ve değerlendirme süreçlerinin takip edilmesi üzerine görüşme,
 • Üniversitenin mezun takip sisteminde birimle ilgili bilgilerin bilgi akışının sağlanması ile ilgili olarak görüşme.

3- Eğitim ve Öğretim Alt Çalışma Grup Üyeleri güncellenerek,  Doç. Dr. Hakan KARA’ nın yerine Koordinatör olarak Doç. Dr. Şerife ÖNDER’ in görevlendirilmesine, Doç. Dr. Hakan KARA’ nın üyeliğine, Öğr. Gör. Murat KURT üyelikten çıkartılmasına, Dr. Öğr. Üyesi M. Mine ÇELİKKOL, Bilgisayar İşletmeni Nur KAKAÇ ve Bilgisayar İşletmeni Arya Albina BİLGİN’ nin üye olarak görevlendirilmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

4-Eğitim ve Öğretim Alt Çalışma Grup Raportörlüğünün Bilgisayar İşletmeni Nur KAKAÇ tarafından yürütülmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

5- Eğitim ve Öğretim Alt Çalışma Grubunun görev tanımlarının aşağıdaki şekliyle kabulüne karar verildi.

Eğitim ve Öğretim Alt Çalışma Grubu Görev Tanımı

 • Eğitim programlarının tasarım, onay ve güncellemesi ile ilgili faaliyetlerin oluşturulacak Öğretim Komisyonu ve dış paydaşların görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi,
 • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kalite Komisyonu tarafından oluşturulan Öğrenci Memnuniyeti Anketinin Eğitim Öğretim Bölümünün gözden geçirilmesi, uygulama ve değerlendirme süreçlerinin takip edilmesi,
 • Uygulamalı eğitimle ilgili olarak dış paydaşlarla staj protokollerin oluşturulması için görüş alınması,
 • Üniversitenin mezun takip sisteminde birimle ilgili bilgi akışının sağlanması,
 • Akademik ve İdari Personelin mesleki gelişimlerinin sürdürülmesi ve becerilerinin iyileştirilmesi için faaliyet ve kurum içi eğitim çalışmalarının değerlendirilmesi,
 • Kurumsal Geri Bildirim Raporunda eğitim-öğretim ile ilgili görüşlerin değerlendirilmesi.

6-Eğitim ve Öğretim Alt Çalışma Grubu içerisinde Faaliyet planı görev dağılımının aşağıdaki şekliyle kabulüne karar verildi.

            Eğitim ve Öğretim Alt Çalışma Grubu Faaliyet Planı

 • Matbu sınav evrakının oluşturulması ile ilgili olarak;1 Akademik Personel, 1 İdari Personel görevlendirilmesine,
 • Oryantasyon eğitimi ile ilgili standart sunumunun hazırlanması ile ilgili olarak; 2 Akademik Personel,1 İdari Personel görevlendirilmesine,
 • Dikey Geçiş Sınavı eğitimi ile ilgili standart sunumunun hazırlanması ile ilgili olarak; 2 Akademik Personel, 1 İdari Personel görevlendirilmesine,
 • Staj Protokolleri ile ilgili olarak; 1 Akademik Personel, 1 İdari Personel görevlendirilmesine,
 • Öğretim Komisyonunun görevleri ve içeriğinin oluşturulması ile ilgili olarak; 2 Akademik Personel görevlendirilmesine,
 • Akademik ve İdari Personel eğitimi ile ilgili içeriğin ve organizasyonun belirlenmesi ile ilgili olarak; 2 Akademik Personel 1 İdari Personel görevlendirilmesine,
 • Öğrenci Memnuniyeti Anketinin Eğitim Öğretim Bölümünün gözden geçirilmesi, uygulama ve değerlendirme süreçlerinin takip edilmesi ile ilgili olarak; 2 Akademik Personel 1 İdari Personel görevlendirilmesine,
 • Üniversitenin mezun takip sisteminde birimle ilgili bilgilerin bilgi akışının sağlanması ile ilgili olarak; 2 Akademik Personel, 1 İdari Personel görevlendirilmesine, oy birliği ile karar verildi.

7- Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu programlarında okutulan derslere ait sınav evraklarının matbu olarak, Eğitim ve Öğretim Alt Çalışma Grubu Faaliyet Planına göre görevlendirilen Öğr. Gör. Semih SÖNMEZ ve MYO Sekreteri Hüseyin ÇAYIR tarafından bir sonraki toplantıda değerlendirilmek üzere yazılı olarak rapor edilmesine,

8- Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Birinci Sınıf öğrencilerine her yıl düzenli olarak oryantasyon eğitiminde kullanmak amacı ile Eğitim Öğretim Alt Çalışma Grubu Faaliyet Planına göre görevlendirilen Öğr. Gör. Ali Osman ÖĞÜTÇÜ, Öğr. Gör. Mehmet ÇELİK ve Bil. İşlt. Şahin ELMÜLK tarafından standart bir sunum oluşturulmasına ve bir sonraki toplantıda değerlendirilmek üzere yapılan hazırlıkların yazılı olarak rapor edilmesine,

9- Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu programlarında okuyan öğrencilerin Dikey Geçiş Sınavı eğitimi için, Eğitim Öğretim Alt Çalışma Grubu Faaliyet Planına göre görevlendirilen Öğr. Gör. Sedat BÜTÜN, Öğretim Görevlisi Ataullah ÜNAL ve Bil. İşlt Zekeriya AKKAŞ tarafından standart bir sunum oluşturulmasına ve bir sonraki toplantıda değerlendirilmek üzere yapılan hazırlıkların yazılı olarak rapor edilmesine,

10- Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu programlarında okuyan öğrencilerin stajları için, Dış paydaşlarla staj protokolleri oluşturulması amacıyla, Eğitim Öğretim Alt Çalışma Grubu Faaliyet Planına göre görevlendirilen Öğr. Gör. Murat SARIKAYA ve Bil. İşlt Arya Albina BİLGİN tarafından bir sonraki toplantıda değerlendirilmek üzere yapılan hazırlıkların yazılı olarak rapor edilmesine,

11- Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu programlarında okutulan derslere yönelik olarak Eğitim Öğretim Alt Çalışma Grubu Faaliyet Planına göre görevlendirilen Doç. Dr. Emre SEZİCİ ve Dr. Öğr. Üyesi M. Mine ÇELİKKOL tarafından Bölümlerde öğretim komisyonlarının oluşturulması için yapılan çalışmaların bir sonraki toplantıda değerlendirilmek üzere yapılan hazırlıkların yazılı olarak rapor edilmesine,

12- Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Akademik ve İdari Personelinin mesleki gelişimlerinin sürdürülmesi ve becerilerinin iyileştirilmesi için Eğitim Öğretim Alt Çalışma Grubu Faaliyet Planına göre görevlendirilen Dr. Öğr. Üyesi Emine OYUR, Öğr. Gör. Ataullah ÜNAL ve Memur Esra AKAY’ ın faaliyet ve kurum içi eğitim çalışmaları için yapılan hazırlıkların bir sonraki toplantıda değerlendirilmek üzere yazılı olarak rapor edilmesine,

13-(EK GÜNDEM) Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yapılmış olan Memnuniyeti Anketlerinden Eğitim Öğretim Bölümünün gözden geçirilmesi, uygulama ve değerlendirme süreçlerinin takip edilmesi için, Eğitim Öğretim Alt Çalışma Grubu Faaliyet Planına göre görevlendirilen Dr. Öğr. Üyesi Metin ÇALIK, Dr. Öğr. Üyesi Arzu BAYKARA TAŞKAYA ve Bilg. İşlt. Halime ÖRNEK’ in çalışmalarını bir sonraki toplantıda değerlendirilmek üzere yazılı olarak rapor edilmesine

14-(EK GÜNDEM) Üniversitenin mezun takip sisteminde birimle ilgili bilgilerin bilgi akışının sağlanması ile ilgili olarak; Eğitim Öğretim Alt Çalışma Grubu Faaliyet Planına göre görevlendirilen Öğr. Gör. Mehmet GÖL, Öğr. Gör Gülten ŞEN ve Bil. İşlt Arya ALBİNA BİLGİN’ in çalışmalarını bir sonraki toplantıda değerlendirilmek üzere yazılı olarak rapor edilmesine,

15-Bir sonraki toplantının 12 Aralık 2019 tarihinde Saat 10:00’ da KSBMYO Toplantı odasında yapılmasına ve gündem maddelerinin aşağıdaki şekilde olmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ:

-Açılış konuşması ve yoklama

-Bir önceki toplantı tutanaklarının imzalanması,

-Bir önceki toplantıda planlanan Faaliyet Raporlarının değerlendirilmesi,

16-Dilek ve temenniler ile toplantı sona ermiştir.

Son Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2019, Cuma