2019/1 Sayılı Toplantı

T.C.

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Kalite Güvence Sistemi Alt Çalışma Grubu

Toplantı tarihi ve saati

28.11.2019/ 11:00

Toplantı Sayısı

2019/1

 

GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış konuşması ve yoklama
 2. Gündem maddelerinin okunarak ilave edilecek husus varsa gündeme madde olarak alınması,
 3. Kalite Güvence Sistemi Alt Çalışma Grup üyelerinin güncellenmesi,
 4. Kalite Güvence Sistemi Alt Çalışma Grup raportörünün belirlenmesi,
 5. Kalite Güvence Sistemi Alt Çalışma Grubunun görev tanımları üzerine görüşme,
 6. AR-GE Alt Çalışma Grubunun 2019-01 sayılı toplantı tutanaklarının değerlendirilmesi üzerine görüşme,
 7. Eğitim ve Öğretim Alt Çalışma Grubunun 2019-01 sayılı toplantı tutanaklarının değerlendirilmesi üzerine görüşme,
 8. Yönetim Sistemi Alt Çalışma Grubunun 2019-01 sayılı toplantı tutanaklarının değerlendirilmesi üzerine görüşme,
 9. Mevcut Durum ve Memnuniyet Analizi Alt Çalışma Grubunun 2019-01 sayılı toplantı tutanaklarının değerlendirilmesi üzerine görüşme,
 10. WEB Sayfası ve Bologna Bilgileri Güncelleme Alt Çalışma Grubunun 2019-01 sayılı toplantı tutanaklarının değerlendirilmesi üzerine görüşme,
 11. Uluslararasılaşma Alt Çalışma Grubunun 2019-01 sayılı toplantı tutanaklarının değerlendirilmesi üzerine görüşme,
 12. Birim Danışma Kurulu 2019-01 sayılı toplantı tutanaklarının değerlendirilmesi üzerine görüşme,
 13. Birim Kalite Kurulunun 2019-01 sayılı toplantı tutanaklarının değerlendirilmesi üzerine görüşme,
 14. Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu içerisinde Engelli Birimi kurulması ve personel yetkilendirilmesi üzerine görüşme,
 15. Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu içerisinde Birim Kalite Yönetim Sistemi Koordinatörlüğü Ofisi kurulması ve personel yetkilendirilmesi üzerine görüşme,
 16. Bir sonraki toplantının gündem maddelerinin ve tarihinin belirlenmesi,
 17. Dilek ve temenniler.
 18.  

 

KARARLAR:

1-Kalite Güvence Sistemi Alt Çalışma Grubu Koordinatörü Doç. Dr. Hakan KARA tarafından “Kalite Güvence Sistemi Alt Çalışma Grubu Bilgilendirme Toplantısı” açılış konuşması yapıldı.

2-Toplantı gündem maddeleri okundu. “Gündem maddelerinin olduğu gibi kabul edildi.

3-Kalite Güvence Sistemi Alt Çalışma Grup Üyelerinin olduğu gibi kabulüne,

4-Kalite Güvence Sistemi Alt Çalışma Grup Raportörlüğünün Bilgisayar İşletmeni Nur KAKAÇ ve Araştırmacı (6191) Fatih Mehmet DERE tarafından yürütülmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

5-Kalite Güvence Sistemi Alt Çalışma Grubunun görev tanımlarının aşağıdaki şekliyle kabulüne karar verildi.

Kalite Güvence Sistemi Alt Çalışma Grubu Görev Tanımı

 • Üniversitenin kalite güvence politikalarının ve bu politikaları hayata geçirmek üzere stratejilerin belirlenerek üniversite yönetimine sunulması,
 • Üniversitenin iç değerlendirme faaliyetlerinde kullandığı performans göstergelerinin diğer çalışma gruplarından gelen öneriler doğrultusunda gözden geçirilmesi,
 • İç paydaşlardan görüş alınmasına yönelik memnuniyet anketleri, paydaş anketleri vb. mekanizmaların işletilmesi,
 • Dış paydaşların karar alma ve yönetim süreçlerine katılımının sağlanması için oluşturulacak Danışma Kurulu toplantılarının takip edilmesi,
 • Performans göstergeleri ve tüm birimlerden derlenen iç değerlendirme raporları doğrultusunda Kalite Komisyonu genel oturumunda görüşülmek üzere kurum iç değerlendirme raporunun kalite güvence sistemi ile ilgili bölümünün kaleme alınması,
 • Birim raporları doğrultusunda kalite güvence sistemi faaliyetleri ile ilgili iyileştirme alanlarının tespit edilmesi ve iyileştirme eylem planlarının Kalite Komisyonu genel oturumunda görüşülmek üzere hazırlanması,
 • Yeni mezun olan öğrencilere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından uygulanan Çıkış Anketinin gözden geçirilmesi, uygulama ve değerlendirme sonuçlarının Kalite Komisyonuna iletilmesi,
 • Kurumsal Geri Bildirim Raporunda kalite güvencesi sistemi ile ilgili görüşlerin değerlendirilmesi.

 

6-AR-GE Alt Çalışma Grubunun 14.11.2019 tarih ve 2019-01 sayılı toplantısında alınan kararlar üzerine görüşüldü ve olduğu gibi kabul edildi.

7-Eğitim ve Öğretim Alt Çalışma Grubunun 21.11.2019 tarih ve 2019-01 sayılı toplantısında alınan kararlar üzerine görüşüldü ve olduğu gibi kabul edildi

8-Yönetim Sistemi Alt Çalışma Grubunun 21.11.2019 tarih ve 2019-01 sayılı toplantısında alınan kararlar üzerine görüşüldü ve olduğu gibi kabul edildi.

9-Mevcut Durum ve Memnuniyet Analizi Alt Çalışma Gurubunun 14.11.2019 tarih ve 2019-01 sayılı toplantısında alınan kararlar üzerine görüşüldü ve olduğu gibi kabul edildi.

10-WEB Sayfası ve Bologna Bilgileri Güncelleme Alt Çalışma Grubunun 21.11.2019 tarih ve 2019-01 sayılı toplantısında alınan kararlar üzerine görüşüldü ve olduğu gibi kabul edildi.

11-Uluslararasılaşma Alt Çalışma Grubunun 20.11.2019 tarih ve 2019-01 sayılı toplantısında alınan kararlar üzerine görüşüldü ve olduğu gibi kabul edildi.

12-Birim Danışma Kurulu 26.11.2019 tarih ve 2019-01 sayılı toplantısında alınan kararlar üzerine görüşüldü ve olduğu gibi kabul edildi.

 1. Birim Kalite Kurulunun 13.11.2019 tarih ve 2019-01 sayılı toplantısında alınan kararlar üzerine görüşüldü ve olduğu gibi kabul edildi.
 2. Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu içerisinde Engelsiz Eğitim Koordinatörlüğü Birimi kurulması ve burada yürütülecek iş ve işlemlerin personel yetkilendirilmesi üzerine görüşme,
 3. Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu içerisinde Birim Kalite Yönetim Sistemi Koordinatörlüğü Ofisi kurulması, topantıların ve Bilgisayar İşletmeni Nur KAKAÇ VE Araştırmacı Fatih Mehmet DERE tarafından personel yetkilendirilmesi üzerine görüşme,
 4. Bir sonraki toplantının gündem maddelerinin ve tarihinin belirlenmesi,
 5. Dilek ve temenniler.

 

15-Bir sonraki toplantının 12 Aralık 2019 tarihinde Saat 10:00’ da KSBMYO Toplantı odasında yapılmasına ve gündem maddelerinin aşağıdaki şekilde olmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ:

 

-Açılış konuşması ve yoklama

-Bir önceki toplantı tutanaklarının imzalanması,

-Bir önceki toplantıda planlanan Faaliyet Raporlarının değerlendirilmesi,

 

16-Dilek ve temenniler ile toplantı sona ermiştir.

Son Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2019, Cuma