2019/1 Sayılı Toplantı

T.C.

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

WEB Sayfası ve Bologna Bilgileri Güncelleme Alt Çalışma Grubu

Toplantı tarihi ve saati

21.11.2019/13:00

Toplantı Sayısı

2019/1

 

GÜNDEM MADDELERİ

  1. Açılış konuşması ve yoklama
  2. Gündem maddelerinin okunarak ilave edilecek husus varsa gündeme madde olarak alınması,
  3. Alt Çalışma Grubu raportörünün belirlenmesi,
  4. Alt Çalışma Grubu görev tanımları üzerine görüşme,
  5. Birim Bologna bilgilerinin güncellenmesi için takvim belirlenmesi,.
  6. Web sayfası duyuru işlemleri için iş bölümünün belirlenmesi,
  7. Bir sonraki toplantının gündem maddelerinin ve tarihinin belirlenmesi,
  8. Dilek ve temenniler.

KARARLAR:

1- 21.11.2019 tarihli toplantı davetine istinaden Myo Toplantı Odasında saat:13:00 de katılım listesinde belirtilen üyelerin katılımı ile toplanıldı; Toplantının başlangıcında WEB Sayfası ve Bologna Bilgileri Güncelleme Alt Çalışma Grubu koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ali Çağrı BURAN tarafından toplantı açılış konuşması yapıldı.

2- Toplantı gündem maddeleri okundu. “Gündem maddelerinin olduğu gibi kabul edilmesine” karar verildi ve gündeme geçildi.

3- WEB Sayfası ve Bologna Bilgileri Güncelleme Alt Çalışma Grubu görev dağılımları yapıldı. Buna göre WEB Sayfası ve Bologna Bilgileri Güncelleme Alt Çalışma Grubu Koordinatör Yardımcılığı görevinin Öğretim Görevlisi Murat Sarıkaya, WEB Sayfası ve Bologna Bilgileri Güncelleme Alt Çalışma Grubu Raportörlüğünün Bilgisayar İşletmeni Arya Albina Bilgin, Web sayfasına ilişkin işlemlerin Bilgisayar İşletmeni Kenan Arslan tarafından yürütülmesine karar verildi. Ayrıca Web sayfasında yapılacak duyuru işlemlerine ilişkin öğrenci işlerine ilişkin duyuruların Araştırmacı Fatih Mehmet Dere, staj ve mezuniyet işlemlerine ilişkin Bilgisayar İşletmeni Arya Albina Bilgin ve idari işlemlere ilişkin Öğr. Gör. Murat Sarıkaya tarafından takip edilmesine karar verildi.

4- Kütahya Sosyal Bilimler MYO programlarında yürütülen derslerin Bologna bilgilerinin güncellenmesine yönelik olarak akademik takvimde yer alan her akademik yarıyıl ders başlangıç tarihlerinin bir önceki haftası dersleri yürüten öğretim elemanları tarafından ilgili bilgilerin güncellenmesinin yapılmasının sağlanmasına ve bu işlemlerinin takip ve kontrolünün Öğr. Gör. Murat Sarıkaya tarafından yapılmasına karar verildi.

5- Web sayfası işlemlerine ilişkin mevcut durum ve süreç ele alınarak bir sonraki toplantının gündemine alındı ve web sayfası üzerinde hali hazırda öğrenci işlerine ilişkin (Sınav Programı, Yatay Geçiş İşlemleri, Harç İadeleri) ve Staj İşlerine ilişkin (Diploma Listesi, Staj Takvimi) duyuruların olduğu gibi devam etmesine bunların yanında öğrenci ve öğretim elemanlarının işlemlerine ilişkin matbu evrakların gözden geçirilmesine varsa eksikliklerin bir sonraki toplantıya kadar tespit edilmesine karar verildi.

6- Web sayfası işlemlerinden sorumlu Bilgisayar İşletmeni Kenan Arslan tarafından öğrencilerin web sayfasını kullanımına yönelik eksiklerinin olduğu dile getirilerek buna yönelik yapılabilecek iyileştirmelerin bir sonraki toplantıya kadar ele alınmasına karar verildi.

7- Web sayfasında staj ve öğrenci işlemlerine yönelik “sıkça sorulan sorular” bölümlerinin oluşturulmasına karar verildi ve ilgili içeriğin Staj İşlemlerine ilişkin kısmı Memur Arya Albina Bilgin, öğrenci işlemlerine ilişkin kısmın Araştırmacı Fatih Mehmet Dere tarafından yazılarak bir sonraki toplantıda ele alınmasına karar verildi.

8- Bir sonraki toplantının 12 Aralık 2019 tarihinde Saat 10:00’ da KSBMYO Toplantı odasında yapılmasına ve gündem maddelerinin aşağıdaki şekilde olmasına karar verilmiştir.

        Bir sonraki toplantının gündem maddeleri aşağıdaki şekliyle kabul edilmiştir.

     - Bir önceki toplantı tutanağının okuması ve imzalanması.

     - Web sayfasının öğrenciler tarafından  kullanımı arttırmak üzere yapılacaklara ilişkin görüşme .

     - Web sayfasının İngilizce olarak düzenlenmesi ve üzerine görüşme.

     - Web sayfasında Staj İşleri ve Öğrenci İşleri ile ilgili SSS Butonu oluşturulması üzerine görüşme

     - Matbu formların gözden geçirilmesi üzerine görüşme.

     - Dilek ve temenniler ile toplantı sona ermiştir.

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2019, Çarşamba