Görev Tanımı

Mevcut Durum ve Memnuniyet Analiz Alt Çalışma Grubu Görev Tanımı

 

  1. Üniversite Kalite Komisyonunun belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda Birim Kalite Komisyonuna bağlı olarak çalışmalarını yürütür.
  2. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kalite Komisyonu tarafından oluşturulan Akademik Personel, İdari Personel, Mevcut Öğrenci-Mezun Öğrenci ve Dış Paydaşlarla ilgili anketlerin gözden geçirilmesi.
  3. İç ve dış paydaşlardan görüş alınmasına yönelik mevcut durum memnuniyet anketleri mekanizmasının işletilmesi.
  4. İç ve dış paydaşlara uygulanacak anketler anket sonuçlarının değerlendirilerek veri temel tabanı oluşturması amacıyla diğer alt çalışma gruplarına iletilmesi.
  5. Birim Kalite Komisyonu mevcut durum değerlendirme raporunun ile ilgili bölümünün kaleme alınması.
Son Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2019, Pazartesi