Görev Tanımı

Eğitim ve Öğretim Alt Çalışma Grubu Görev Tanımı

1-Eğitim programlarının tasarım, onay ve güncellemesi ile ilgili faaliyetlerin oluşturulacak Öğretim Komisyonu ve dış paydaşların görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi,

2- Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kalite Komisyonu tarafından oluşturulan Öğrenci Memnuniyeti Anketinin Eğitim Öğretim Bölümünün gözden geçirilmesi, uygulama ve değerlendirme süreçlerinin takip edilmesi,

3- Uygulamalı eğitimle ilgili olarak dış paydaşlarla staj protokollerin oluşturulması için görüş alınması,

4- Üniversitenin mezun takip sisteminde birimle ilgili bilgi akışının sağlanması,

5-Akademik ve İdari Personelin mesleki gelişimlerinin sürdürülmesi ve becerilerinin iyileştirilmesi için faaliyet ve kurum içi eğitim çalışmalarının değerlendirilmesi,

5-Kurumsal Geri Bildirim Raporunda eğitim-öğretim ile ilgili görüşlerin değerlendirilmesi.

Son Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2019, Cuma