Görev Tanımı

Görev Tanımı

1. Kalite güvence sistemi kapsamında bilinirliğin artmasına yönelik Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu web sayfasının tüm paydaşlar tarafından erişebilirliğinin arttırılması

2. Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yürütülen derslerin Bologna bilgilerinin güncel olmasının sağlanması

3. KSBMYO web sayfasının tüm paydaşların ihtiyaçlarını karşılayacak içeriğinin oluşturulması ve takibi

4. KSBMYO web sayfasında yer alacak bölüm, akademik, öğrenci işleri, staj işlemleri vb. duyur ve bilgilendirmelere yönelik prosedürlerin geliştirilmesi ve uygulanması

Son Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2019, Çarşamba