Üye Listesi

WEB SAYFASI VE BOLOGNA BİLGİLERİ GÜNCELLEME ALT ÇALIŞMA GRUBU

S.N.

UNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

1

Dr. Öğr. Üyesi

A. Çağrı BURAN

Koordinatör

2

Dr. Öğr. Üyesi 

Emine OYUR

Üye

3

Bilgisayar İşletmeni

Kenan ARSLAN

Üye

4

Araştırmacı

Fatih Mehmet DERE

Üye

5

Bilgisayar İşletmeni

Arya Albina BİLGİN

Üye

 

Son Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2022, Salı