2019/1 Sayılı Toplantı

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Birim Kalite Komisyonu

 

Toplantı tarihi ve saati

13.11.2019/10:00

Toplantı Sayısı

2019/1

GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış konuşması ve yoklama
 2. Gündem maddelerinin okunarak ilave edilecek husus varsa gündeme madde olarak alınması,
 3. Birim Kalite Komisyon üyelerinin güncellenmesi,
 4. Birim Kalite Komisyonu raportörünün belirlenmesi,
 5. Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’ nun Kalite Politikasının belirlenmesi hususunda görüşüldü,
 6. KSBMYO bünyesinde çalışan Akademik ve İdari Personele Kalite Yönetim Sistemi  hakkında 14.11.2019 Perşembe Günü Saat 11:00 da bilgilendirme toplantısı yapılması hususu görüşüldü.
 7. Bir sonraki toplantının gündem maddelerinin ve tarihinin belirlenmesi,
 8. Dilek ve temenniler.

KARARLAR:

1-13.11.2019 tarihli toplantı davetine istinaden Myo Toplantı Odasında saat:10:00 da katılım listesinde belirtilen üyelerin katılımı ile toplanıldı; Toplantının başlangıcında Kalite Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Hakan KARA tarafından “Birim Kalite Komisyonu Bilgilendirme Toplantısı” açılış konuşması yapıldı.

2-Toplantı gündem maddeleri okundu. “Gündem maddelerinin olduğu gibi kabul edilmesine” karar verildi ve gündeme geçildi.

3- Birim Kalite Komisyon Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi A.Çağrı BURAN’ ın yerine Öğr. Gör. Semih SÖNMEZ’ in görevlendirilmesine karar verilmiştir.

4- Birim Kalite Komisyonu Raportörlüğünün Bilgisayar İşletmeni Hakan DEMİRHAN tarafından yürütülmesine karar verildi.

5- Üniversitemiz Kalite Politikası doğrultusunda Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunun Kalite Politikasının belirlenmesine ve WEB Sayfasında ilan edilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

6- KSBMYO bünyesinde çalışan Akademik ve İdari Personele Kalite Yönetim Sistemi hakkında 14.11.2019 Perşembe Günü Saat 11:00 da bilgilendirme toplantısı yapılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

7- Bir sonraki toplantının 19 Aralık 2019 tarihinde Saat 10:00’ da KSBMYO Toplantı odasında yapılmasına gündem maddesi olarak, Birim Kalite Alt Komisyon gruplarının yapacakları toplantı tutanaklarını değerlendirilmesine karar verilmiştir.

8-Dilek ve temenniler ile toplantı sona ermiştir.

 

Akademik ve İdari Personel Birim Kalite Bilgilendirme Toplantısı

 

Toplantı tarihi ve saati

14.11.2019/11:00

Toplantı Sayısı

2019/1

 

GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış konuşması ve yoklama
 2. Birim Kalite Komisyon Başkanı tarafından bilgilendirme ve sunum,
 3. KSBMYO Kalite Çalışma Komisyonlarının belirlenen çalışma takvimine göre çalışmalara başlanması,
 4. Birim Kalite Komisyon üyelerinin güncellenmesi,
 5. Birim Kalite Danışma Kurulunda bulunan dış paydaşların güncellenmesi,
 6. Birim Kalite Alt Çalışma Gruplarının raportörlerinin belirlenmesi,
 7. Alt Çalışma Gruplarının arşivlerinin oluşturulması,
 8. Dilek ve temenniler.

 

KARARLAR:

1- 14.11.2019 tarihli toplantı davetine istinaden Myo Amfi- 3 de saat:11:00 da katılım listesinde belirtilen üyelerin katılımı ile toplanıldı; Toplantının başlangıcında Kalite Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Hakan KARA tarafından “Birim Kalite Komisyonu Bilgilendirme Toplantısı” açılış konuşması yapıldı. Toplantı gündem maddeleri okundu. “Gündem maddelerinin olduğu gibi kabul edilmesine” karar verildi ve gündeme geçildi.

2- Birim Kalite Komisyon Başkanı tarafından bilgilendirme ve sunum yapıldı.

Alt Çalışma Grubu Toplantısı Müdür Doç. Dr. Hakan KARA, Yükseköğretimde kalite yapılanması ve kalitenin yükseköğretim kurumları için öneminden bahsetti.

            Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), Kalite Komisyonlarının hiyerarşik yapılanması ve alt çalışma gruplarının görev ve sorumluluklarını anlatan bir sunum yapıldı. Sunumda Sayın KARA,  kalitenin üniversitelere katkısını, üniversitelerin hangi yönlerini geliştirdiğini ve üniversitelerin dünya sıralamalarındaki yerlerini nasıl etkilediğinden bahsederek, 08.11.2019 tarihli Üniversite Kalite Komisyonu stratejisi ile doğru orantılı olarak kalitenin üniversitenin gelişimi noktasındaki önemini belirtmiştir. Söz gelimi, kalite çalışmalarının yapılabilmesi için KSBMYO Yüksekokul Kurulunun 07.02.2019 tarihli ve 02 sayılı toplantısında  MYO Kalite Kurulu alt komisyonları oluşturulmuş olup,  çalışmalarının kalite misyonu çerçevesinde yürütmesi ve yürütülen çalışmaların karar altına alınmasının kalite sürecinin takip açısından önemli olduğunu vurguladı.

Yine öte yandan KARA, KDPU nün kalite stratejileri ile doğru orantılı olarak alt Çalışma Grubunun görevlerinin öncelikli alanlarla uyumlu olması gerektiğini ifade etti. Anılan çalışma gruplarına örnek olarak da, Araştırma-geliştirme alt çalışma grubunun Bilimsel Araştırma Projeleri, Tubitak Projeleri ve uluslararası projeler konusunda bölgeyi ve öncelikli alanlarımızı destekleyecek çalışmalar yapılabileceğini yine Yönetim Sistemi Alt Çalışma Grubu görevleri hakkında stratejik kalkınma planında yer alan kısa, orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşabilmek için eylem planlarının hazırlanması, her alt çalışma grubunun bu eylem planlarını yerine getirebilmesi için birimleri yönlendirmesi ve ayrıca bu hedefler ile öncelikli alanların uyumlu olması gerektiğini belirtti.

YÖKSİS ve dpu.portalının ilgili tarihe kadar eksik verilerin girilmesinin gerekliliğini de ayrıca belirtmiştir.

 

3- Birim Kalite Çalışma Komisyonlarının belirlenen takvime göre çalışmaların başlanması üzerine görüşüldü. Çalışma Takvimi aşağıda belirtildiği gibidir.

 

PLANLANAN ÇALIŞMA TAKVİMİ

PLANLANAN TARİH

Birim Kalite Sorumluları ile toplantı

8 Kasım 2019

Birim Kalite Komisyonlarının Güncellenmesi

15 Kasım 2019

Birim Alt Çalışma Gruplarının Güncellenmesi

15 Kasım 2019

Birim Alt Çalışma Gruplarının kendi aralarında toplanması

19-21 Kasım 2019

Alt Çalışma Gruplarından Çalışma Raporunun Talep Edilmesi

16-20 Aralık 2019

Birimlerden Birim İç Değerlendirme Raporlarının Talep Edilmesi

15 Ocak -15 Şubat 2020

 

4- Birim Kalite Komisyon Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi A. Çağrı BURAN’ ın yerine Öğr. Gör. Semih SÖNMEZ’ in görevlendirilmesine karar verilmiştir.

5- Eğmir Mermer Sanayii Kayrak ve Doğaltaşlar Firma Sahibi Servet EĞMİR, Meteoroloji Mühendisi KUTSO Emekli Genel Sekreteri Hasan TURGUT, Özmal Özel Eğitim Kurumları Ticaret Ltd Şti İsmail ÖZMAL, İstanbul Otomotiv İşletmecisi Zeki KÖYLÜ’ nün Birim Kalite Danışma Kurulu Üyeliğine kabul edilmesine karar verilmiştir.

6-Birim Kalite Alt Çalışma Grupları Raportörleri aşağıdaki şekliyle kabul edilmiştir.

Birim Kalite Komisyonu

Hakan DEMİRHAN

Birim Kalite Danışma Kurulu

Esra AKAY

Kalite Güvence Sistemi Alt Çalışma Grubu

Nur KAKAÇ

WEB Sayfası ve Bologna Bilgileri Güncelleme Alt Çalışma Grubu

Kenan ARSLAN

Eğitim ve Öğretim Alt Çalışma Grubu

Halime ÖRNEK

Yönetim Sistemi Alt Çalışma Grubu

Esra AKAY

Mevcut Durum ve Memnuniyet Analizi Alt Çalışma Grubu

Erdoğan SAZLI

AR-GE Alt Çalışma Grubu

Nur KAKAÇ

Uluslararasılaşma Alt Çalışma Grubu

Fatih Mehmet DERE

 

7- Alt Çalışma Grupları toplantı gündemleri, tutanakları ve kararları v.b evraklar alt çalışma grupları raportörleri tarafından 2 nüsha hazırlanarak biri kendilerinde diğeri idari işler servisine verilerek arşivlenmesine karar verilmiştir.

8-Dilek ve temenniler ile toplantı sona ermiştir.

Son Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2019, Perşembe