Ağır Taşıtı Sürücülüğü

Ağır Taşıtı Sürücülüğü

     “Ağır Taşıtı Sürücülüğü” ön lisans programının 2023-2024 eğitim öğretim yılında açılabilmesi amacıyla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ile LODER arasında iş birliği protokolü 12 Eylül 2022 tarihinde imzalanmıştır.  Bu programın öğretim çıktılarını, ders planını, ders içeriklerini ve programın altyapı ihtiyaçlarını belirlemek amacı ile 1 Ekim 2022 Cumartesi günü Loder girişimciliği ile bir İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka tesislerinde bir Çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştaya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı temsilcileri, Üniversitemizi ve Okulumuz temsilen Öğr Doç. Dr. Hakan Kara ve Dr. Öğretim Üyesi A. Çağrı Buran’ın katılmıştır. Öğretim üyelerimizin yanı sıra Loder Başkanı Prof. Dr. Gülçin Büyüközkan, Loder Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş, Loder Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Kayıhan Ö. Turan ve Lojistik sektör temsilcileri katılmışlardır.

Son Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2022, Salı