Akademik Kadro

 

  ÜNVAN ADI-SOYADI BÖLÜMÜ E-MAİL
Dr.Öğr.Üyesi Ö.Zafer GÜVEN

Otel Lokanta ve İkram

Hizmetleri

 omerzafer.guven@dpu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi A.Naci DOĞRUL Toptan ve Parakende Satış naci.dogrul@dpu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi H.Günsel DOĞRUL Dış Ticaret hgunsel.dogrul@dpu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Hakan KARA Ulaştırma Hizmetleri hakan.kara@dpu.edu.tr
Doç.Dr. Emre SEZİCİ Yönetim ve Organizasyon emre.sezici@dpu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi M.Mine ÇELİKKOL

Finans-Bankacılık ve

Sigortacılık

mine.celikkol@dpu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Şerife ÖNDER Muhasebe ve Vergi serife.onder@dpu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Arzu BAYKARA TAŞKAYA Dış Ticaret arzu.bkaya@dpu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi E.Tuba BEYDİLLİ

Otel Lokanta ve İkram

Hizmetleri

eliftuba.beydilli@dpu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Hülya UZUN

Büro Hizmetleri ve

Sekreterlik

hulya.cinar@dpu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Metin ÇALIK Muhasebe ve Vergi metin.calik@dpu.edu.tr
Öğr.Gör. Semih SÖNMEZ Ulaştırma Hizmetleri semih.sonmez@dpu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi A.Çağrı BURAN Yönetim ve Organizasyon acagri.buran@dpu.edu.tr
Öğr.Gör. Emine OYUR Ulaştırma Hizmetleri emine.oyur@dpu.edu.tr
Öğr.Gör. Gülşen SARI

Seyahat-Turizm ve Eğlence

Hizmetleri

gulsen.sari@dpu.edu.tr
Öğr.Gör. Serdar AYDINYURT

Emlak ve Emlak Yönetimi

serdar.aydinyurt@dpu.edu.tr
Öğr.Gör. Tuba BOZOKLUOĞLU Dış Ticaret tuba.bozokluoglu@dpu.edu.tr
Öğr.Gör. Damla ŞENYÜZ Dış Ticaret damla.senyuz@dpu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi S.Süreyya BENGÜL Pazarlama ve Reklamcılık ssureyya.bengul@dpu.edu.tr
Öğr.Gör.Dr. Serpil GÜL ERSÖZ

Büro Hizmetleri ve

Sekreterlik

serpil.gulersoz@dpu.edu.tr
Öğr.Gör. Murat KURT

Finans-Bankacılık ve

Sigortacılık

murat.kurt@dpu.edu.tr
Öğr.Gör. A.Osman ÖĞÜTÇÜ

Finans-Bankacılık ve

Sigortacılık

aliosman.ogutcu@dpu.edu.tr
Öğr.Gör. Hüseyin EROL

Finans-Bankacılık ve

Sigortacılık

huseyin.erol@dpu.edu.tr
Öğr.Gör. Mehmet GÖL

Finans-Bankacılık ve

Sigortacılık

mehmet.erol@dpu.edu.tr
Öğr.Gör. Mehmet DOĞANAY Yönetim ve Organizasyon mehmet.doganay@dpu.edu.tr
Öğr.Gör. Erdal KAYIKÇI

Seyahat-Turizm ve Eğlence

Hizmetleri

erdal.kayikci@dpu.edu.tr

Öğr.Gör. Mehmet ÇELİK

Otel Lokanta ve İkram

Hizmetleri

mehmet.celik@dpu.edu.tr
Öğr.Gör. Gülten ŞEN Yönetim ve Organizasyon gulten.sen@dpu.edu.tr
Öğr.Gör. Sedat BÜTÜN

Otel Lokanta ve İkram

Hizmetleri

sedat.butun@dpu.edu.tr
Öğr.Gör. Ataullah ÜNAL Pazarlama ve Reklamcılık ataullah.unal@dpu.edu.tr
Öğr.Gör. Murat SARIKAYA Emlak ve Emlak Yönetimi murat.sarikaya@dpu.edu.tr
Öğr.Gör. Recep UYANIK

Finans-Bankacılık ve

Sigortacılık

recep.uyanik@dpu.edu.tr
Öğr.Gör. Kadri AVCI

Finans-Bankacılık ve

Sigortacılık

kadri.avci@dpu.edu.tr
Öğr.Gör. Muhammed YILMAZ

Finans-Bankacılık ve

Sigortacılık

muhammed.yilmaz@dpu.edu.tr

 

 

 

Son Güncelleme Tarihi: