2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi 1. Akademik Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi I.Akademik Yüksek Okul Kurulumuz 14/02/2019 tarih ve saat 11:00 da okulumuz anfi 3 de toplanmış ve aşağıdaki günden maddeleri görüşülmüştür.

1- Açılış konuşması

2- Meslek Yüksekokulumuz

   a) Birim Kalite Kurulu

   b) Birim Kalite Danışma Kurulu

   c) Kalite Güvence Sistemi Alt Çalışma Grubu

   d) Web sayfası ve Blogna Bilgileri Güncelleme Alt Çalışma Grubu

   e) Eğitim ve Öğretim Alt Çalışma Grubu

   f) Yönetim Sistemi Alt Çalışma Grubu

   g) Mevcut Durum ve Memnuniyet Analizi Alt Çalışma Gruplarının Belirlenmesi Üzerine Görüşme

3- Staj İşlemlerinin İş Akışı Üzerine Görüşme

4- Dilek ve Temenniler

20 / 01 / 2019 Kalite Güvence Sisteminin Oluşturulmasında Öneri ve Görüş Sunan;

Doç.Dr.Emre SEZİCİ, Dr.Öğretim Üyesi M.Mine ÇELİKKOL ve Öğretim Görevlisi Mehmet GÖL,e Teşekkür Belgeleri Verildi.

      

                 Doç.Dr.Emre SEZİCİ                            Dr.Öğr.Üyesi M.Mine ÇELİKKOL                       Öğr.Grv.Mehmet GÖL 

 

Toplantı Sonunda Başarı ve Katkılarından Dolayı Akademik Personele, Okul Müdürümüz Doç.Dr.Hakan KARA Tarafından Teşekkür Belgeleri Verildi.

      

         Toplantı Salonundan Kareler                       Toplantı Salonundan Kareler                      Dr.Öğr.Üyesi Ö.Zafer GÜVEN

 

      

          Dr.Öğr.Üyesi A.Naci DOĞRUL                       Öğr.Grv.Semih SÖNMEZ                         Dr.Öğr.Üyesi A.Çağrı BURAN

      

      

      

Etkinlik Detayları
Etkinlik Tarihleri 04 Şubat, 31 Mayıs 2019, Pazartesi    |    Saat :15:37
Etkinlik Yeri
Etkinlik Türü Bilgilendirme Toplantısı
Etkinlik Sahibi T.C. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
05 Şubat 2019, Salı / 295 defa okundu.